Podle § 39 odst. 1 písm b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Ing. Lenka Vaňousová
vedoucí oddělení NP
OSSZ BLANSKO
Seifertova 5, 678 01 Blansko, Česká republika
tel.: +420 516 483 603, fax: +420 516 418 683

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, vzhledem k rozhodnutí vlády ČR jsou od středy 11. března 2020 uzavřeny všechny základní a střední školy. V této chvíli nemáme žádné bližší informace, proto žáci zůstanou doma a všichni budeme sledovat vývoj situace. Pro rodiče a žáky naší školy budeme informace zveřejňovat na webových stránkách školy: zslysice.cz. Žáci jsou od zítřka odhlášeni z obědů i svačin.

V pondělí 9. března 2020 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně.

Po žácích 9. ročníku, kteří se v hodinách výchovy k občanství věnovali 100. výročí Ústavy ČR, se žáci 8. ročníku zaměřili v zeměpise při probírání učiva o České republice na další významné výročí, kterým bylo 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Ve čtvrtek 30.1. proběhl v prvních ročnících dvouhodinový preventivní program zaměřený na nebezpečí závislosti na mobilních telefonech a počítačích.

V pondělí 10. února navštívili žáci 1. A poprvé školní knihovnu. Paní učitelka Orlická, která se o knihy ve škole stará, prvňáčkům nejprve vysvětlila, proč ve škole knihovnu máme.

Ve dnech 7. a 14. února proběhl školní turnaj ve florbalu pro žáky druhého až pátého ročníku. V prvním kole se mezi sebou utkali vždy paralelní třídy a ve finálovém spolu bojovali o třetí příčky poražení a o první místa pak vítězové.

Dne 4. března 2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

Na začátku tohoto školního roku se první stupeň zapojil do soutěže Domestos pro školy. Žáci plnili různé úkoly v pracovní, tělesné, výtvarné i hudební výchově.

Ve středu 26. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.