REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, realizační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025.

s. 252 účel prevence digitální propasti (ÚZ 33088), s. 255 účel digitální učební pomůcky (ÚZ 33087)

Národní plán obnovy - digitalizujeme školu.pdf

OP JAK 2023 – 2024, který je spolufinancován Evropskou unií a je registrován pod číslem: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005420

OP JAK 2023-2024