Od 26. dubna do 3. května proběhla akce školního parlamentu s názvem Týden duševního zdraví.

Tajný život zvířat Moravského krasu

Žáci třetího ročníku vyjeli do krásného prostředí Moravského krasu na výukový program o životě zvířat v MK. Hned na začátku je přivítal Dům přírody a kino o lovci jménem Pampalini. Téma lovu se prolínalo po celou dobu výukového programu.

Dne 25. 4. navštívili členové zahradnického kroužku v Lysicích zámecké skleníky.

Ve školním kole soutěžilo 75 žáků v kategorii Cvrček (2.–3. třída ZŠ) a 84 žáků v kategorii Klokánek (4.–5. třída ZŠ).

Žádosti zákonných zástupců o přijetí do prvního ročníku byly zpracovány a bylo vydáno rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání.

V letošním roce jsme se rozhodli poprvé uspořádat společensko-vědní exkurzi pro žáky 8. ročníku. Jako cíl jsme vybrali jednu z památek UNESCO – Kutnou Horu.

V první částí okresního kola matematické olympiády je soutěž pro 5. a 9. ročník, která proběhla již v lednu. Druhou částí je soutěž pro žáky z 6.–8. ročníku, která se konala 14. března 2024. 

Ve dnech 19. 3. a 22. 4. 2024 se na Gymnáziu v Blansku konalo okresní kolo biologické olympiády, tentokrát s názvem Jak se žije v lužním lese.

Muzeum Boskovice a Židovské město Boskovice

Do Boskovic se počátkem dubna vydaly třetí ročníky.

 V pondělí 25. března 2024 to bylo ve škole jinak než obvykle. Žáci se neučili podle rozvrhu. Ráno přišli do svých tříd, kde se dozvěděli téma a úkoly pro dnešní projektový den.