Stává se už téměř tradicí, že na začátku školního roku navštíví paní učitelky se svými žáky z 1. stupně lysické školy místní kostel. Nejinak tomu bylo i letos, v pondělí 11. září.

Ve dnech 4. a 5. září budou žáci všech tříd se svými třídními učiteli a budou se věnovat třídnickým aktivitám.

Od středy 6. září vyučujeme ve všech třídách dle rozvrhu.

Již potřetí proběhlo v tělocvičně školy slavnostní rozloučení deváťáků se základní školou formou polonézy, tedy slavnostního tance, jímž se často zahajují absolventské akce. Přesně, jak jsme zamýšleli, stalo se toto vystoupení další pěknou tradicí naší školy.

V úterý 13. června jeli žáci 4.B do Olešnice u Kunštátu, kde navštívili Muzeum strašidel a výrobnu modrotisku. Na kunštátském zámku si mohli představit život ve středověku a výlet zakončili pěšky po cyklostezce do Lysic.

15. červen 2023 byl pro žáky z 1.A velmi významný den, ve třídě se totiž konala oslava nazvaná „Svátek čtení“.

V polovině června  slavnostně ustrojení žáci z 1.A a 1.B  přišli na návštěvu do lysické knihovny. Čekala je tam audience u pana krále. Pan král (p. starosta Mgr. Pavel Dvořáček) s paní knihovnicí p. Libichovou je pozvali, aby byli slavnostně pasováni na čtenáře.

Metodické pokyny a školský zákon stanovily školám systém primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a zákonnou povinnost tuto prevenci realizovat, aby byly vytvořeny podmínky pro zdravý vývoj dětí a pro předcházení vzniku rizikového chování. Roku 2005 byl dále přijat zákon k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Poslední změna proběhla v zákoně č. 174/2021 Sb., který se v §12 speciálně věnuje nikotinovým sáčkům bez obsahu tabáku a stejně jako tabákové výrobky je nelze prodávat osobám mladším 18 let. V současné době se pracuje na legislativním zákazu či omezení prodeje a užívání kratomu, moderní drogy, která zaplnila náš trh a stala se velmi populární mezi mládeží.

Ve středu 21. června jsme vyrazili do Brna na Brněnskou přehradu. Obě třídy páťáků nasedly ráno do objednaného autobusu u školy, abychom mohli co nejvíce času věnovat sportovnímu zážitku – jízdě na paddleboardech.

Prázdniny utečou jako voda a letošní osmáci si budou podávat přihlášky na střední školy.