platek logo 2Časopis Plátek byl založen 20. 12. 2000. Na prvním čísle se podílelo osm žáků (Petr Ducháček, Tomáš Banya, Petra Koutná, Pavla Koutná, Jan Chloupek, Ivo Mareček, Jakub Opletal a Robert Tejkal). Člověk, který s nápadem vydávat školní časopis přišel, byl právě Petr Ducháček, tehdejší šéfredaktor. Plátek se stal jako „novinka“ oblíbeným nejen u žáků, ale i u učitelů.

Nejprve časopis vycházel v podobě občasníku, ale pro velký zájem se z něj po krátké době stal pravidelný měsíčník zachycující dění ve škole. Redaktoři se účastnili soutěží a setkání redaktorských týmů školních časopisů.

V současné době Plátek vychází čtyřikrát ročně. Jádro redakce tvoří šest žáků, kteří nejen že přispívají svými články, ale zabezpečují i další práce související s vydáním časopisu – grafická úprava, korektury, tisk, distribuce atd.  Redaktoři mají přiděleny své rubriky, za které zodpovídají. Časopis dokumentuje dění ve škole z pohledu žáků.  

Aktuální vydání

Vydaná čísla

Ročník 2024

Ročník 2023

Ročník 2022

Ročník 2021

Ročník 2019

Ročník 2018

 Ročník 2017

 

Ročník 2016

 

Ročník 2015

 

Ročník 2014