Zpravodaj pro rodiče vydávalo vedení školy od školního roku 2000/2001 vždy 4 krát v roce. Ve školním roce 2019/2020 dojde k vydání dvou zpravodajů, vždy v návaznosti na pololetí školního roku. Účelem zpravodaje je informovat rodiče našich žáků o tom, jaké jsou plány a cíle školy v příslušném školním roce, jaké významnější akce ve škole probíhají, jaké výsledky škola dosahuje v oblasti výchovy i vzdělávání, prezentovat úspěchy našich žáků v různých soutěžích apod. Rodiče se prostřednictvím zpravodaje dozvídají o tom, co se ve škole v příslušném období děje, co připravujeme a kam směřujeme.

Aktuální vydání

Školní rok 2023-24

Školní rok 2022-23

Školní rok 2021-22

Školní rok 2019-20

Školní rok 2018-19

Školní rok 2017-18