slunicko

Když jsme se v březnu roku 2019 loučili s účastníky XII. ročníku regionální soutěže v recitaci „O lysické sluníčko“ pořádané naší základní školou a zvali na její XIII. ročník, netušili jsme, že se uskuteční až za tři roky. Protože se jedná o akci v okolí známou, v letošním roce jsme na tradici opět bez problémů navázali.

Regionální soutěžní přehlídka v recitaci „O lysické sluníčko“ pořádaná naší základní školou se stala pravidelnou a známou akcí.  V letošním roce proběhl 6. března 2019 již XII. ročník.

Stejně jako v loňském roce se sešlo 69 soutěžících, ale tentokrát z 10 základních škol (nově se připojila ZŠ Vísky a již tradičně se zúčastnily ZŠ Kunštát, Lomnice, Svitávka, Lipůvka, Drnovice, Bořitov, Rájec-Jestřebí, Boskovice a Lysice). Samozřejmě máme radost, protože se nám podařilo to, o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu věnovat.

V letošním roce jsme započali novou dekádu v pořádání regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“, ve čtvrtek 8. března proběhl totiž XI. ročník.

Tato akce se dostala do povědomí základních škol v okolí natolik, že se svou účastí většina dopředu počítá. Nepřekvapila nás tudíž ani chřipková epidemie a sešlo se opět 69 soutěžících z 9 škol. Samozřejmě máme radost, protože se nám podařilo to, o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu věnovat.

Zdá se to neuvěřitelné, ale ve čtvrtek 9. března 2017 proběhl na naší škole již X. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“!

Tato akce se stala tak známou v širokém okolí, že už s předstihem se ozývají kolegové z některých škol, zda a kdy Sluníčko proběhne. A to nás samozřejmě velice těší, protože se nám podařilo to, o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu věnovat.

V letošním roce se sjelo do Lysic 10 škol a společně s lysickými účinkovalo 75 soutěžících v 5 kategoriích. S ohledem na uvedený počet soutěžících musela platit podmínka, že přednášený text nesmí přesahovat 5 minut.

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhl na naší škole již IX. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.Tato akce se stala, jak se zdá, známou v širokém okolí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol. Některé školy se zúčastňují již tradičně, nově projevily zájem ZŠ Žďárná a ZŠ Bořitov.

Ve čtvrtek 12. března 2015 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VIII. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, známou v širokém okolí, neboť přijelo rekordní množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Ve čtvrtek 6. března 2014 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VII. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, úspěšnou tradicí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Těší nás, že některé školy projevují zájem o účast ještě dříve, než jsou rozeslány oficiální pozvánky a přihlášky.

Ve čtvrtek 14. března 2013 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VI. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, úspěšnou tradicí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí, někteří již opakovaně, ale jiní úplně poprvé Sešlo se tu celkem 9 základních škol, aby poměřily síly v interpretaci textů. Konkrétně to letos byly školy z Kunštátu, Lomnice, Boskovic, Rájce – Jestřebí, Lipůvky, Adamova, nově pak ze Svitávky, Drnovic, které se utkaly se soutěžícími ze ZŠ Lysice.

Ve čtvrtek 1. března 2012 jsme ve škole pořádali už V. ročník regionální recitační soutěže O lysické sluníčko. Za pět let se u nás vystřídala pěkná řádka soutěžících z jiných základních škol v okolí a z akce se stala velmi hezká tradice, což bylo naším velkým přáním. Opět se tedy přivolávalo jaro a téměř jarní sluníčko radostně svítilo okny na soutěžící, kteří celé dopoledne svými výkony vzdávali hold poezii či próze.

Naše škola pořádala 10. března 2011 už 4. ročník regionální recitační soutěže O lysické sluníčko. Celkem se zúčastnilo 56 dětí z 8 škol. Recitátoři soutěžili v pěti kategoriích. Hlavní cenu soutěže, o které rozhodovali porotci i všichni soutěžící, získal Michal Danác z naší školy, jenž zaujal svým komediálním výstupem. Každý recitátor si odvezl ze soutěže malé keramické sluníčko.

Ve čtvrtek 11. března 2010 jsme ve škole přivolávali už tak toužebně očekávané jaro. Přesto, že z oken byla vidět spíše podmračená obloha, tak v učebně biologie naší základní školy svítilo sluníčko celé dopoledne. Sešli se tu totiž reprezentanti 8 základních škol, aby poměřili síly v přednesu. Letos naši soutěž poctila svou návštěvou i ředitelka Jihomoravského inspektorátu české školní inspekce, paní Andrea Musilová.