V týdnu od 25. do 29. září se v jednotlivých třídách prvního stupně uskutečnily projektové dny s názvem Plody podzimu.

Během měsíce září jsem se postupně seznamovala se všemi třemi třídami prvňáčků. Na pomoc jsem si k tomu přizvala žabáka Ferdu z Emušákova a jeho mouchy.

Našim prvňáčkům první školní měsíc rychle utekl. Den ode dne dělají pokroky, rádi podnikají nové věci a koncem září se seznámili i s výtvarným uměním LAND ART.

První zářijové dny, noví žáci z okolních škol, noví šesťáci a adapťák. To je jasný program v září, při kterém se děti seznamují, poznávají nové učitele. Adapťák má dětem usnadnit přechod na novou školu, do nové třídy a na druhý stupeň - zkrátka ulehčit vše nové a že je toho hodně!

Dne 22. září se konala tradiční exkurze žáků sedmých tříd do Mikulčic. Vyrazili jsme autobusem od školy v 7 hodin ráno. Čekal nás den plný poznávání i zábavy a doufali jsme v pěkné počasí, které předpověď slibovala.

V letošním školním roce se členové parlamentu opět zapojili do akcí pořádaných Hrdou školou.

Ve středu dvacátého září se v Černé hoře uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu.

Tak jako každoročně, i v tomto školním roce je součástí výuky žáků 4. ročníku dopravní výchova.

Existují skřítci? Ve školní družině o tom vůbec nepochybujeme.