Ve čtvrtek 5. prosince procházel naší školou Mikuláš s anděly a čerty.

Při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce se žáci třídy 5.A pokoušeli zjistit co nejvíc informací o Lysicích kolem roku 1989 a srovnat tehdejší běžný život s tím dnešním.

Již tradičně je listopadový celodenní projekt na prvním stupni věnován zhotovování výrobků na jarmark 1. stupně.  Tentokrát proběhl ve středu 26. listopadu 2019.

Se uskutečnilo na Střední škole polytechnické Jílová Brno. Za náš školní parlament se akce zúčastnilo pět žáků. Čas strávený na střední škole jsme začali společným zasedáním v obrovském sálu školy. Zde všechny přivítala Kamila Rotterová, předsedkyně krajského parlamentu a Michael Čermák, místopředseda.

Nevíte, kdo je doktor Sacharin? Zeptejte se žáků 4. tříd. Ti se o něm dozvěděli při své návštěvě na Lipce – Rozmarýnek v Brně.

Třídní učitelky 1. stupně se svými třídami a třída ST1 připravily v přízemí školy podzimní výstavu v rámci rodičovských schůzek.

Akce 1. stupně - pátek 29. 11. 2019, v 15.30 hodin, před školou

Tragická událost ze dne 14. 11. 2019 zasáhla nejen žáky a učitele naší školy či širokou veřejnost, ale zejména nejbližší příbuzné naší paní učitelky. Dnes 19. 11. byla zahájena veřejná sbírka za účelem „Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice“.

V osvětlených skříních druhého patra nabízíme žákům i rodičům ukázku hraček, se kterými si hráli hlavně jejich babičky a dědové, případně jejich prababičky a pradědové. Jsou tu vystaveny hračky a knížky z období 1945 – 1980.

S politováním musím oznámit, že včera 14. 11. došlo v průběhu školní exkurze k dopravní nehodě, při které přišla o život naše paní učitelka. Tato tragická událost velmi poznamenala chod naší školy a všechny žáky i zaměstnance školy hluboce zasáhla.