IMG 0592

Program schůze:

 1. Zhodnocení exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
 2. Akce parlamentu
 3. Rady pro práci parlamentu v příštím školním roce

Program schůze:

 1. Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
 1. Dopis od afrického dítěte

Program schůze:

 1. Prohlídka Poslanecké sněmovny PČR
 2. Dopis africkému dítěti
 3. Příprava velikonoční soutěže

Program schůze:

 1. Příprava florbalového turnaje pro 2. stupeň
 2. Zajištění exkurze
 3. Příprava velikonoční soutěže

Program schůze:

 1. Výsledky florbalového turnaje
 2. Akce pro žáky 2. stupně
 3. Valentýn

Program schůze:

 1. Zhodnocení akcí
 2. Překlad dopisu
 3. Florbalový turnaj pro první stupeň

Program schůze:

 1. Vánoční výzdoba tříd
 2. Mikulášská soutěž
 3. Dopis od afrického dítěte

Program schůze

 1. Třídění odpadů
 2. Akce
 3. Vánoce

Program schůze:

 1. Volby
 2. Funkce v parlamentu