Seznam sešitů pro žáky 2. stupně pro školní rok 2023/2024

 

Matematika 6. - 7. ročník, 1x č. 440, 1x č. 520 

Matematika 8. - 9. ročník, 1x č. 445, 1x č. 520

Výchova k občanství 6. - 9. ročník, 1x č. 444

Dějepis: 6. a 7. ročník 1x č. 444

Dějepis 8. a 9. ročník 1x č. 544

Zeměpis 6. - 9. ročník, 1x č. 440

Český jazyk 6. - 9. ročník, 3x č. 444, 1x č. 464

Chemie 8. - 9. ročník, 1x č. 440

Fyzika 6. - 9. ročník, 1x č. 465 – sešit je na více let

Přírodopis 6. - 9. ročník, 1x č. 440

Německý jazyk 7. – 9. ročník, 1x č. 444

Hudební výchova 6 - 9. ročník, 1x č. 464, od 8. ročníku stačí č. 444 

Anglický jazyk 6. - 9. ročník, bude upřesněno v jednotlivých skupinách

 

Co se týká 1. stupně (žáci 1. – 5. ročníku), tam zajišťujeme sešity hromadně se slevou, protože je nakupujeme ve velkoobchodě, a rodiče se tudíž o nákup sešitů nemusí starat. Pokud by přesto kdokoliv z rodičů chtěl konkrétní informaci o školních potřebách pro některý ročník 1. stupně, může se s dotazem obrátit na některého z učitelů 1. stupně.