Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, která měla proběhnout v naší škole 25. března, se z důvodu karantény konat nebude. Jak a kdy bude probíhat zápis do prvních tříd, budeme určitě včas informovat.

Dovolte mi tedy, abych alespoň v krátkosti vás seznámila s informacemi, které jsem chtěla sdělit rodičům na schůzce.

Jsme plně organizovaná škola v krásném prostředí lysické obory. V budově se nacházejí všechny třídy, jídelna i družina. První ročníky jsou rozdělené do dvou tříd – 1.A a 1.B. Ve třídách bývá kolem dvaceti žáků. Třídy jsou prostorné, často s žáky pracujeme na koberci. Mám k dispozici interaktivní tabuli, jejíž používání usnadňuje práci učiteli i žákům. Většinu pomůcek prvňáčci obdrží první školní den od školy, rodiče přispívají finančním obnosem, většinu pomůcek ale dostávají zdarma. Spoustu pomůcek dostanou též od SPOZ Lysice.

Vyučování začíná 7:50, děti mají 4 nebo 5 vyučovacích hodin. Před i po vyučování funguje školní družina. Ve škole je možnost odebírání obědů a netradičně i svačin, rodiče platí inkasem, proto je potřeba zajistit svolení k inkasní platbě. Ve škole funguje spousta zájmových kroužků, v první třídě bych se přimlouvala za to, aby si žáci svoji účast v kroužcích odložili na vyšší ročníky.

Číst učíme genetickou metodou, děti se učí číst po písmenkách, vyslovují jednotlivé hlásky a pak složí celé slovo. Výhodu této metody spatřuji hlavně v tom, že prvňáčci jsou hodně natěšení na učení a vlastně kolem Vánoc si už dokážou číst. Další výhodou je, že nevyučujeme vše najednou, vždy uzavřeme jeden celek: Nejdříve se učíme a čteme jen velká tiskací písmena, ruku na psaní uvolňujeme uvolňovacími cviky, pak během týdne přejdeme na čtení malých tiskacích písmen a až po zafixování čtení malých písmen se věnujeme nácviku psacího písma.

Na naší škole se anglický jazyk vyučuje už od 1 třídy – děti jednu hodinu týdně jazyk hlavně poslouchají, učí se písničky, básničky, učí se hrou. Už v první třídě jezdíme s dětmi na 10 vyučovacích hodin plaveckého výcviku. Já osobně preferuji v první třídě neznámkovat, hodnotit slovně. O způsobu hodnocení rozhodnou na začátku školy rodiče.

Asi nejčastější otázkou rodičů bývá, co má dítě umět, než vstoupí do školy. Na besedě ve školkách jsem už o tom hovořila, tak nyní jen to nejdůležitější. Určitě lze považovat za nezbytné: sebeobslužnost, správné hygienické a sociální návyky, napočítat aspoň do pěti, určit více, méně, rozumět pojmům nad, pod, vedle, na, před, za, umět barvy, držet tužku správně – ukazovala jsem na schůzce. Pro genetickou metodu je dobré, aby dítě určilo první hlásku ve slově, umělo nakreslit velkými písmeny své jméno. MÍŠA, ALENKA…Znovu apeluji na správnou výslovnost, pokud dítě ještě nějakou hlásku vyslovit neumí, je nejvyšší čas s tím něco začít dělat! Též prosím respektujte paní učitelky v mateřských školkách, pokud dítěti doporučují odklad.

Prosím dál sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte bližší informace k zápisu určitě včas. Pokud máte jakékoliv dotazy, ráda je elektronicky zodpovím:   E –mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Olga Tejkalová