Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 14. – 17. 4. Prosím zákonné zástupce, aby své žádosti o přijetí do školy či o odklad školní docházky, doručili do školy do 10. 4. Zákonný zástupce po té bude e-mailem nebo telefonicky vyzván, aby se dostavil do školy k převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do školy či o odkladu školní docházky. Do školy s sebou vezměte rodný list dítěte.

Jak postupovat:

A) Chci zapsat své dítě do 1. ročníku:

Zápis do 1. ročníku naší školy bude probíhat v týdnu od 14. do 17. dubna. Podklady k zápisu si potřebuji připravit předem. Prosím zákonné zástupce, aby vyplnili formulář žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání a zápisní lístek. Zákonní zástupci mají několik možností.

  1. Formuláře vyplní elektronicky a pošlou zpět s elektronickým podpisem do školní datové schránky dah2fc6
  2. Formuláře vytisknou, vyplní, podepíší a pošlou poštou na adresu školy: ZŠ E. Beneše Lysice, Zákostelí 360, 679 71 Lysice
  3. Formuláře vytisknou, vyplní, podepíší, přinesou do školy a vhodí do schránky. Schránka je v levé části vchodových dveří.
  4. Formuláře si vyzvednou ve vchodu do školy, vyplní, podepíší a vhodí do školní schránky.

Oba formuláře je vhodné do školy dopravit do 10. 4. 2020. K převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do školy se dostaví po telefonickém nebo e-mailovém vyzvání zákonný zástupce, nejlépe ten, který podepsal žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání + zápisní lístek (.docx)

Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání + zápisní lístek (.pdf)

 

B) Chci pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, mám připravena potřebná doporučení:

Zákonný zástupce vyplní žádost o odklad školní docházky a dodá do školy obě doporučení k odkladu (doporučení odborným lékařem – např. pediatrem, a doporučení školským poradenským pracovištěm – PPP nebo SPC). Na vyzvání se dostaví k podepsání rozhodnutí o odkladu školní docházky. 

Žádost o odklad školní docházky (.docx)

Žádost o odklad školní docházky (.pdf)

C) Chci pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, ale nemám připravená doporučení:

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i zápisní lístek a objedná své dítě do školského poradenského zařízení. Vyplní také žádost o odklad školní docházky. Do školy dopraví obě žádosti. Na základě obou žádostí pak bude vystaveno rozhodnutí o přerušení správního řízení a stanoven termín, do kdy je nutné dodat do školy potřebná doporučení.  

Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání + zápisní lístek (.docx)  Žádost o odklad školní docházky (.docx) 
Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání + zápisní lístek (.pdf) Žádost o odklad školní docházky (.pdf)