Školní rok 2020 - 2021

 
Název kroužku
Vedoucí kroužku
Den v týdnu
Čas konání
Pro koho určen
1 Dramatický kroužek 2.st. S. Kyánková pátek 12:30 - 13:30 6. - 7. ročník
2 Dramatický kroužek 2.st. S. Kyánková pátek 13:30 - 14:30 8. - 9. ročník
3 Florbalový kroužek J. Uríková úterý  13:05 - 13:50 2. - 5. ročník
4 Dramatický kroužeK 1. st. O.Tejkalová pondělí nebo dle doml. 13:00-14:30  2 - 5. ročník
5 Čtenářský klub O. Tejkalová středa nebo dle doml.  13:00 - 14:30 2. - 3. roč.
6 Sportovní kroužek Z. Koláčková středa 12.15 - 13.00 1. - 3. ročník
7 Sportovní kroužek Z. Koláčková pátek 12.15 - 13.00 3. - 5. ročník
8 Čtenářský klub A. Orlická středa 13:00 - 14:30 4. - 5. ročník
9 Kondiční cvičení J. Hajdamach středa 14:45 - 15:45 6. - 9. ročník
10 Atletika J. Hajdamach čtvrtek 14:45 - 16:00 6. - 9. ročník
11 Ruský jazyk A. Musilová pondělí  13:00 - 14:30 5. - 9. ročník
12 Deskové hry A. Musilová úterý  13:00 - 14:30 2.- 5. ročník
13 Logopedie J. Rozprýmová úterý  12.30 - podle potřeby 1. - 3. ročník
14 Vaření - česká kuchyně Š. Heralová pátek - 1 x měsíčně 13:00 - dle potřeby (cca 3 - 4 hod) 6. - 9. ročník
15 Žurnalistický kroužek L. Máslová pondělí nebo dle doml. 12:30 4. - 9. ročník
16 Matematický kroužek A. Stejskalová středa nebo dle doml.  13:05 - 13:50 4. - 5. ročník
17 Zdravotnický kroužek ČČK A. Stejskalová čtvrtek nebo dle doml. 13:05 - 13:50 3. - 9. ročník
18 Myslivecký kroužek A. Šmétka úterý, čtvrtek, pátek 11:30 - 13:45 1. - 9. ročník
19 Keramický kroužek B. Kůrová čtvrtek 12:30 - 14:00 1. - 4.ročník
20 Zpívání P. Nesnídalová středa 7:00 - 7:45 1. stupeň
21 Sbor P. Nesnídalová pondělí nebo pátek 7:00 - 7:45 2. stupeň
22 Sportovní gymnastika M. Urbanová pondělí 13:00 - 15:30 1. - 9. ročník
23 Břišní tance P. Kučerová pondělí 15:30 1. - 9. ročník
24 Výtvarný kroužek P. Baláčová pondělí 14:30 - 15:30 1. stupeň
25 Ruční práce E. Čumová pátek 13:00 - 14:15 1. stupeň
26 Florbalový kroužek S.Sedláček úterý 14:50 - 16:20 chlapci 6. - 9. ročník
27 Volejbalový kroužek S. Sedláček čtvrtek 7:00 - 7:45 6. - 9. ročník
28 Technický kroužek J. Kůra čtvrtek 13:05 - 14:35 6. - 9. ročník
29 Základy pečení L. Provazníková čtvrtek (1 x za 14 dní) 13:15 - 15:15 (dle potřeby) 6.- 9. ročník
30 Zahrádkářský kroužek K. Tejkalová čtvrtek  14:00 - 15:30 1. - 6. ročník
31 Robotický J. Pospíšil dle domluvy   5. - 9. ročník