Školní rok 2021 - 2022

  Název kroužku Vedoucí kroužku Den v týdnu Čas konání Pro koho určen
1 Zpívání P. Nesnídalová středa 7:00 - 7:45 1. - 5. ročník
2 Sbor P. Nesnídalová dle dohody 7:00 - 7:45 6. - 9. ročník
3 Florbal S. Sedláček čtvrtek 14.50 - 16.20 chlapci 6. - 9. ročník
4 Volejbal S. Sedláček úterý 7.00 - 7.45 6. - 9. ročník
5 Dramatický 2. stupně S. Kyánková pátek 13:15 - 14:15 6. - 9. ročník
6 Florbal  J. Uríková středa 7:00 - 7:45 2. - 4. ročník
7 Florbal  J. Uríková středa 12:15 - 13:00 (již probíhá) 5. ročník
8 Základy pečení L. Provazníková středa 13:30 - 15:00 (1 x 14 dní) 6. - 9.  ročník
9 Dramatický 1. stupně O. Tejkalová pondělí  12:30 - 13:15 2. - 5. ročník
10 Kondiční cvičení J. Hajdamach pondělí 15:00-16:00 5. - 9. ročník
11 Logopedie J. Rozprýmová úterý 12. 00 - podle potřeby 1. ročník
12 Logopedie M. Odehnalová čtvrtek   12:30 - podle potřeby 2. - 3. ročník
13 Žurnalistický L. Máslová čtvrtek?  /dle dohody/ 7.00 - 7.45 nebo 13.00 - 13.45 4. - 9. ročník
14 Sportovní kroužek Z. Koláčková pondělí  13.15 - 14.00 2. - 4. ročník
15 Sportovní kroužek Z. Koláčková pondělí  14.05 - 14.45 4. - 5. ročník
16 Zdravotnický kroužek ČČK A. Stejskalová pátek 12:15 - 13:45 již probíhá 3. ročník
17 Myslivecký kroužek A. Šmétka středa 12:15 - 13:00, 13:05 - 13:50 3. ročník, 4. ročník
18 Myslivecký kroužek A. Šmétka čtvrtek   12:15 -13:00, 13:05 - 13:50 6. ročník, 7. ročník
19 Myslivecký kroužek A. Šmétka pátek 12:15 - 13:00, 13:05 - 13:50 5. ročník, 8. ročník
20 Myslivecký kroužek N. Matalová úterý 11:25 - 12:10   od 2. pololetí 1. ročník
21 Myslivecký kroužek N. Matalová úterý 12:15 - 13:00 2. ročník
22 Robotický kroužek J. Pospíšil dle dohody 7:00 - 7:45 5. - 9. ročník
23 Keramický1 B. Kůrová pondělí  12:30 - 14:00 2. A
24 Keramický2 B. Kůrová úterý 12:30 - 14:00 2. B
25 Keramický3 B. Kůrová středa 11:45 - 14:30 1. A + 5. A
26 Keramický4 B. Kůrová čtvrtek   12:30 - 14:00 3. B
27 Keramický5 B. Kůrová pátek 12:30 - 14:00 3. A + 4. B