Co dal světu český spisovatel?

Víte, že nejznámějším slovem, které je stejné ve všech jazycích je české slovo ROBOT?

(exkurze žáků 7. ABC)

V úterý 27. září 2019 vyrazili žáci sedmého ročníku do Mikulčic za památkami Velkomoravské říše.

Ve čtvrtek 3.10. 2019 vyrazili žáci prvních ročníků na svůj první výukový program do ekologického centra Lipka v Brně, konkrétně do Rozmarýnku.

Poznáváme, chráníme a pomáháme obnovit naše lesy

Mezi žáky 5.A třídy je mnoho milovníků a ochránců přírody. Proto jsme mezi sebe pozvali pana Arnošta Šmétku, vedoucího mysliveckého kroužku, který s námi v úterý, 1. října 2019 strávil celé dopoledne.

Výukový program ekocentra Lipka Brno

Dne 26. září se žáci pátých ročníků se vydali do Brna za výukovým programem, který se netradičně celý konal venku v terénu Kohoutovické obory.

Od 10 let se mohou děti pohybovat na kole po komunikacích samostatně, bez dospělých osob.

V pátek 20. září 2019 se 24 žáků devátého ročníku zúčastnilo v rámci projektu PolyGram (Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji) výukového dne na Střední škole André Citroëna v Boskovicích.

Navštívili jsme podzimně vyzdobený lysický kostel

Ve dnech 9. a 10. září navštívili žáci 1. stupně naší školy lysický kostel Sv. Petra a Pavla. Příležitostí k návštěvě byla zejména podzimní výzdoba, která byla vytvořena ke slavnostní bohoslužbě žehnání úrodě, konané v kostele předešlou neděli.

Ve dnech 9. září 2019 proběhl adapťák 6. A, 11. září adapťák 6. C a 16. září adapťák 6. B. Každá ze tříd si během dopoledne zahrála seznamovací a kooperativní hry ve škole či oboře, odpoledne si pak zašplhala v lanovém centru PROUD Brno.

V úterý 3. září měli žáci pátých ročníků výuku obohacenou o besedu na téma Kyberšikana.