V letošním školním roce mají žáci 8. ročníku poprvé mezi povinnými předměty i informatiku. V oblasti Algoritmizace a programování se letos věnují robotice.

Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

 • podle návodu nebo vlastní tvořivostí sestaví robota
 • upraví konstrukci robota tak, aby plnil modifikovaný úkol
 • vytvoří program pro robota a otestuje jeho funkčnost
 • přečte program pro robota a najde v něm případné chyby
 • ovládá výstupní zařízení a senzory robota
 • vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota

V hodinách pracujeme s robotickými stavebnicemi Lego Education Spike Prime. Navazujeme na znalosti a dovednosti z programování ve Scratchi, které si žáci osvojili v 7. ročníku.

LEGO® Education 45678 SPIKE™ Prime Set

 • Simulace vědeckého výzkumu
 • Návrh konstrukce
 • Modelování
 • Programování
 • Zkoumání
 • Řešení problému
 • Týmová spolupráce
 • Kritické myšlení
 • Prezentace výsledků
stavebnice w 

4. Senzor vzdálenosti; práce s proměnnou

V této části si žáci ke svému malému výukovému robotovi přistavěli nástavec, který připomínal hrábě a byl ovládán velkým motorem, do hubu připojili senzor vzdálenosti a začali zkoumat nové programové bloky.

3. Gyroskop; vlastní blok s parametrem

V programovatelném hubu stavebnice Lego Education Spike Prime je vestavěný gyroskop. Jde o senzor pro měření náklonu. Dokáže měřit 3 různé druhy náklonů, v Lego Spike jsou pojmenovány podle 3D pohybů letadel: ROLL, YAW a PITCH.

2. Cyklus; vlastní bloky

Úkol 1: Naprogramuj robota pro jízdu do čtverce

Úkol 2: Naprogramuj robota pro jízdu slalomu mezi kostkami.

Používat cyklus a vytvářet vlastní bloky se už žáci loni ve Scratchi učili. Jak ale donutit robota, aby se otočil právě o 90 stupňů? Takový příkaz k dispozici v programu Spike není…

1. Úvod do práce se stavebnicí

Nejprve jsme se v úvodní kurzu seznámili se základními „chytrými“ částmi stavebnice Lego Education Spike Prime: programovatelný hub, motory, světelný senzor, sensor vzdálenosti, senzor síly, gyroskop.