V pondělí 19. června třeťáci naší školy navštívili v brněnském Janáčkově divadle představení klasické baletní pohádky na motivy literární předlohy slavných bratří Grimmů - Sněhurka a sedm trpaslíků.

V pondělí 19. června jsme na naší škole přivítali celkem 26 žáků z okolních škol – Drnovice, Voděrady, Černovice a Bořitov.

Dne 5. června na závěr školního roku žáci 4. tříd opět navštívili brněnskou Lipku. Každou třídu čekal jiný výukový program.

O víkendu 20. a 21. května proběhlo v Lysicích okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Této soutěže pro mladé myslivce se zúčastnili ti nejlepší soutěžící z místního kola, a to nejen z lysického kroužku, ale i z Mysliveckého kroužku z Drnovic a Adjunkti ze Štěpánovic. Celkem se tedy sešlo 57 dětí se zájmem o přírodu a myslivost.

Na začátku června proběhla na 1. stupni soutěž ve šplhu, do které se zapojilo celkem 69 dětí z 1.–5. ročníku.

Ve čtvrtek 8. června 2023 se žáci 5. ročníku vydali do sousedních krajů za účelem poznání pietního místa Ležáky a následně Toulovcových Maštalí.

Jakmile ustaly jarní přeháňky a sluníčko zvlažilo vzduch, přihlásil se o slovo maraton, který na 1. stupni zařazujeme do sportovních aktivit tělesné výchovy každým rokem. Tentokrát jsme ho odběhli v termínu od 22. 5. do 2. 6. 2023.

Během května proběhl na prvním stupni poslední blok tělesné výchovy s trenéry Žijeme Hrou pro tento školní rok. Díky přívětivému jarnímu počasí jsme ke sportovním aktivitám mohli využít fotbalové hřiště na Oulehle. Velkým tématem tohoto závěrečného bloku byly atletické disciplíny.

Dne 30. května 2023 se uskutečnil výlet školního parlamentu. Dvacet jedna vybraných žáků bylo odměněno za docházku a práci pro parlament.

V úterý 30. května vyrazili žáci obou třetích tříd na exkurzi do Boskovic.