Všichni žáci, zaměstnanci školy, i další, kteří cítí potřebu pomoci ke zvládnutí této psychicky náročné situace, se mohou obrátit na:

Linka důvěry Blansko - 24 hodin

( s touto organizací úzce spolupracujeme a mají nejvíce informací o naší situaci)

737 234 078

Krizová linka Bílý kruh bezpečí - 24 hod

116 006

Krizová linka Nemocnice Bohunice - 24 hod

547 212 333

V pátek 15. 11. je možná i psychologická pomoc v rámci pedagogicko - psychologické poradny v Boskovicích, Štefánikova 2. Návštěva bez objednání je možná od 10. hodiny.

Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

Žáci 5. B se vydali na pěší túru spojenou s vlastivědnými pojmy do sadů ZEAS Lysice v rámci ukončení projektu Není jablko jako jablko.

První projektový den ve školním roce 2019/20 dostala za úkol připravit Komise cizích jazyků – anglický jazyk. Rok 2019 je ve znamení dvou osobností – anglické královny Viktorie (1819 – 1901) a spisovatele Sira Arthura Conana Doyla (1859 -1930).

Školní psycholožka zadá na přelomu listopadu a prosince třídám 2. - 9. ročníku a ST2 dotazník na vztahy ve třídě v rámci prevence sociálně patologických jevů. Více informací si můžete přečíst v dokumentu Školní preventivní program v části práce školní psycholožky, dokument naleznete na stránkách školy (v sekci ŠPP-Metodik prevence). V případě potřeby se rodiče mohou obrátit přímo na školní psycholožku.

V pátek 1.11. uspořádal parlament tematický den. Mnoho žáků z prvního i druhého stupně přišlo do školy v nádherných kostýmech.

Vážení rodiče a žáci naší školy,

dovoluji si Vás informovat, že se naše škola připojuje k jednodenní stávce pracovníků školství.

V pátek 11. 10. navštívil žáky prvního ročníku pan spisovatel Marek Šolmes Srazil. Na začátku besedy si prvňáčky získal společným zpěvem.

Ve středu 23.10. navštívili žáci pátých tříd Hvězdárnu a planetárium Brno, kde byl připraven výukový program Morava 360, kterým nás provázel Bolek Polívka (mluveným slovem).

Říjen je měsícem knihoven, nejen proto druháci společně v tomto měsíci navštívili knihovnu, tentokrát školní.

Naše základní škola, hlavně 1. stupeň, se hodně opírá o dovednosti a znalosti dětí, které získají v mateřských školkách. Našimi spádovými školkami jsou Mateřská škola  Lysice  a Mateřská škola  Býkovice.