V úterý 30. června jsme se slavnostně rozloučili se žáky 9. ročníku. Letos poprvé se přípravy na rozloučení žáků 9. tříd odstartovaly dříve než obvykle.

Talent roku je celostátní soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. A hlavně pro všechny, koho baví sportovat! Organizátorem soutěže je Asociace amatérských sportů ČR.

Poslední týden v červnu se školní skupina třídy 5. B věnovala v angličtině projektové práci na téma Roční období.

Projektová práce 5.B

Ani v distanční formě vzdělávání letošní páťáci nezaháleli. S naší velmi oblíbenou spisovatelkou Boženou Němcovou, která měla v letošním roce krásné dvousté výročí od narození, se žáci 5.B podrobně seznámili v rámci zadané projektové práce.

napsala jeho předsedkyně Petra Šínová

Žáci II. stupně v období karantény fotili doma časosběrný dokument na téma "Jaro", "Můj strom" a "Místo, kde se učím".

Prozkoumáním organizačních a prostorových možností školy jsme dospěli k závěru, že není možné zrealizovat konzultační hodiny pro žáky 2. stupně. Nabízíme žákům setkávání třídní skupiny s třídním učitelem.

Žáci budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla pro hodnocení žáků ve zmiňovaném pololetí tohoto školního roku.

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. JPZ bude skládat na škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

Termín konání:

  1. června 2020 na čtyřleté obory 
  2. června na 2020 víceletá gymnázia

Žákům 1. stupně bude od 25. května umožněna přímá účast na výuce, mohou tedy dobrovolně nastoupit do školy. Dopis, který vedení školy odeslalo všem zákonným zástupcům žáků 1. stupně, si můžete přečíst zde:
 Dopis rodičům - nástup žáků