Vážení rodiče,

i v tomto školním roce se budou muset ve školách dodržovat určitá mimořádná opatření, která vydalo MŠMT v SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19.

Zde se můžete seznámit s pravidly, která ze souboru doporučení vyplývají. Pro přehlednost jsem závazné pokyny zvýraznila červeným písmem.

Organizační informace pro 1. – 3. září 2021

Žáci jsou povinni po vstupu do školy provést dezinfekci rukou. V budově je ve společných prostorách povinná rouška nebo respirátor. Ve svých třídách budou všichni žáci (kromě žáků 1. tříd, ti se otestují až 2. 9.) testováni formou PCR testů výtěrem z dutiny ústní (samoodběr). Výsledky budou k dispozici do večera dne, kdy proběhlo testování. Žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dnů nebo jsou po obou dávkách očkování (nejméně 14 dnů po 2. dávce), musí nejpozději 1. 9. tuto skutečnost písemně doložit škole. V případě nedodání těchto podkladů se budou žáci testovat.  

Rodiče žáků 2. – 9. ročníku do budovy školy nevstupují. Rodiče žáků 1. ročníku mohou přijít jen první školní den ve vyhrazený čas.1. září.

Žáci 1. ročníku se s rodiči dostaví do školy nejdříve v 8:00 tak, aby v 8:10 mohl začít slavnostní program jejich prvního školního dne. Žáci nemají první školní den k dispozici ani obědy ani družinu. Po skončení slavnostního programu odcházejí s rodiči domů. Rodiče prosíme, aby se pro pobyt ve škole vybavili respirátorem. Žáci si do školy vezmou aktovku.

Žáci 6. ročníku přijdou do školy kolem 7:40. Seznamy žáků jednotlivých tříd budou umístěny na vchodových dveřích. Třídní učitelé 6. ročníků si pro žáky do vstupního prostoru přijdou. Žáci, kteří budou mít zájem o stravování, se mohou už 1. 9. ve škole naobědvat. Vezmou si do školy psací potřeby, klíčenku na klíč od šatní skříňky, přezůvky a aktovku.

Žáci 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku, ST1 a ST2 přicházejí do školy od 7:30 a rovnou přecházejí do své kmenové třídy. U třídy se přezují do přezůvek. Do školy si přinesou kromě přezůvek i aktovku, psací potřeby a klíčenku na klíč od šatní skříňky.  Dopolední program započne jako obvykle v 7:50. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, mohou už od prvního školního dne ve škole obědvat. Po obědě odcházejí žáci do družiny (2. – 4. ročník, ti kteří mají o družinu zájem) nebo domů.

V jídelně bude nutno dodržovat následující časový harmonogram:

středisko Jezírko – Soběšice – Lipka Brno

Žáci 1. ročníku navštívili v úterý 22. 6. středisko Jezírko v Soběšicích – ekocentrum Lipka Brno, kde byl pro ně připraven program o včelím úle.

Lipka – Kamenná – Brno

V úterý 22. 6. 2021 žáci 3. A, B navštívili středisko Kamenná – Lipka Brno, aby zde absolvovali výukový program o včelách.

Díky koronavirovým omezením se nekonaly mnohé akce, které jsou spojeny s veřejnou knihovnou v Lysicích. Na konci školního roku ale už mohlo proběhnout slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.

Na konci školního roku třída 1. A společně s rodiči na školní zahradě oslavili Svátek čtení.

4. ročník

V závěru školního roku jsme vyrazili na celodenní výlet do Brna a okolí.

Rádi se na školních stránkách chlubíme skvělými výsledky žáků, popisujeme zdařilé akce. Tento příspěvek bude v jiném duchu.

I přesto, že žáci chodili do školy jen několik týdnů školního roku, se setkáváme s problémem ztrácení věcí ze skříněk. Bohužel se velmi často stává, že si žáci neuklízejí své věci do skříněk, nechávají je v šatně volně položené na lavičkách nebo pod lavičkami.

Ve středu 16.6 2021 se uskutečnilo první společné setkání dětí, které nastoupí 1. 9. 2021 do 1. A. Dostavilo se 12 dětí se svými rodiči. Počasí nám přálo. Potkali jsme se venku na hřišti školní družiny. Pomocí pohádky O perníkové chaloupce jsme se navzájem představili, děti poznávaly písmenka, skládaly puzzle, malovaly postavu Jeníčka nebo Mařenky, učily se básničku. Na prázdniny dostaly sešit se zábavnými úkoly, na kterých si mohou vyzkoušet své znalosti, ale i dovednost zavázat si tkaničky od bot. Rodiče získali základní informace, několik zájemců si prošlo za dodržení bezpečnostních opatření budovu školy. Všechny děti byly velmi šikovné, usměvavé a snad i spokojené. Za odměnu si odnesly opravdový perníček a knihu na památku.

Mgr. Jana Rozprýmová