S podzimem se žáci 1. stupně rozloučili výstavkou v přízemí školy s názvem „To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle…“.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se zaměstnanci naší základní školy připojili k jednodenní výstražné stávce vyhlášené na 27. 11. Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, bude tento den základní škola, školní družina i školní jídelna mimo provoz.

V rozmezí dvou týdnů (6.–17. listopadu) se žáci třetího až devátého ročníku tradičně zapojili do celostátní on-line soutěže Bobřík informatiky.

Dne 21. listopadu se žáci a zaměstnanci naší školy připojili k výzvě Hrdé školy a přinesli si své učebnice a sešity v čemkoliv. A že dokázali být kreativní!

Na stránkách výchovného poradce najdete aktuální informace k příjímacímu řízení na SŠ.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

První listopadové dny se ve 4.B nesly v duchu prožívání svátků Všech svatých, Dušiček a Halloweenu.

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 se výběr žáků z 1. stupně zúčastnil okresního kola ve florbalovém turnaji ČEPS CUP pro 1. stupeň ZŠ.

V úterý 7. listopadu se žáci prvních ročníků a ST1 vydali do školského zařízení pro environmentální vzdělávání Jezírko v Brně - Soběšicích. Zde se rozdělili na několik skupin. Žáci 1.A a 1.C absolvovali výukový program „Mravencovo desatero“, žáci 1.B a ST1 absolvovali program „Kdo bydlí v lese“.

V úterý 1. listopadu 2023 si mohli žáci devátého ročníku zpestřit výuku návštěvou Divadla Radost v Brně. Na programu bylo speciální hodinové představení, scénická koláž, s názvem 24. října 1942.

Již tradičně se v měsíci říjnu koná Týden knihoven, proto jsme i v letošním školním roce jsme využili nabídku paní knihovnice Libichové a navštívili jsme Knihovnu městyse Lysice.