V týdnu 19. – 23. září se začalo z oblohy usmívat sluníčko a my jsme neváhali a využili příjemné dny babího léta k tradičnímu maratonskému běhu.

Ve dnech 26. 9.  a 29. 9. proběhlo seznámení prvňáčků se žabákem Ferdou.

„Paní psycholožko, a co je to vlastně ten adapťák?“ ptají se děti z prvního stupně, které ještě nevědí.

Ve středu 23. září 2022 vyrazili žáci 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi na slovanské hradiště v Mikulčicích.

V úterý 20. 9. se vydali žáci 5. ročníku na dvojprogram do Domu přírody v krásném prostředí Moravského krasu.

I letos bylo umožněno všem žákům 1. stupně navštívit zdejší kostel v Lysicích.

V tuto chvíli nejsou známa žádná nařízená opatření v souvislosti s covid-19. Přijdou-li nějaká nařízení, budeme zákonné zástupce neprodleně informovat na webových stránkách školy.

1. a 2. září budou žáci všech tříd se svými třídními učiteli a věnovat se třídnickým aktivitám.

Od pondělí 5. září vyučujeme ve všech třídách dle rozvrhu.

Již podvakrát proběhlo v tělocvičně školy slavnostní rozloučení deváťáků se základní školou formou polonézy, tedy slavnostního tance, jímž se často zahajují absolventské plesy.

Metodický pokyn MŠMT č. j.: 14514 z roku 2001 stanovil školám systém primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Po přijetí nového školského zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání mají školy zákonnou povinnost tuto prevenci realizovat.