Vychovatelky

Pavlína Baláčová Mgr. Michaela Minksová
Ivana Hřebíčková Eva Čumová
Tereza Vachová Irena Hauzarová

Telefon

774 480 148

Provoz

 ráno od 6.30 do 7.45 hodin

 hlavní provoz je od 11:20 do 16:00 hodin

Základní informace

Školní družina je umístěna v přízemí budovy školy. Ve třech navzájem propojených třídách a jedné oddělené třídě pracují čtyři vychovatelky. Kapacita školní družiny je 120 žáků.

 1. oddělení - Ivana Hřebíčková
 2. oddělení - Pavlína Baláčová - vedoucí vychovatelka
 3. oddělení - Mgr. Michaela Minksová
 4. oddělení - Tereza Vachová
 5. oddělení - Irena Hauzarová
 6. oddělení - Eva Čumová

Školní družina slouží ke vzdělávání formou zájmových a vzdělávacích činností, odpočinku a relaxaci, ke hře i učení. Prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Ve dnech školního vyučování tvoří školní družina mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Zabezpečuje kompenzaci možných školních neúspěchů, částečně i dohled nad žáky.

Díky pestré zájmové nabídce ve školní družině nabízející výtvarné, pracovní, hudební, dramatické činnosti, sportovní vyžití, ekologické aktivity, besedy apod. se může komplexně rozvíjet osobnost žáka navštěvující toto zařízení. Školní družina má své poslání i v rovině sociální, rozvíjí osobnost žáků a zdokonaluje jejich sociální kompetence. Významným způsobem zajišťuje účinnou primární ochranu před všemi vlivy dnešní doby.

Ke školní družině patří venkovní hřiště s altánem, pískovištěm a herními prvky, které se nachází v těsné blízkosti školy. Při výchovné práci s dětmi využívají vychovatelky mimo svých tříd také tělocvičnu školy a sportovní hřiště v okolí školy.

Ranní provoz školní družiny ve dnech pondělí – pátek od 6.45 hodin do 7.45 hodin je volně přístupný všem žákům prvního stupně a žáci jej bez poplatku využívají dle potřeby. Odpolední provoz od ukončení vyučování do 16.00 hodin navštěvují děti řádně přihlášené rodiči – vyplněním Zápisního lístku do školní družiny.

Poplatek za školní družinu je stanoven podle § 14 vyhlášky o zájmovém vzdělávání na 100,- Kč měsíčně na žáka. Veškeré tyto finanční prostředky jsou použity na nákup her, hraček, sportovního vybavení, výtvarného a pracovního materiálu.

Jednotlivá oddělení školní družiny pracují podle vlastního ŠVP v tematických oblastech:

 • Žáci a zdraví
 • Žáci a společnost
 • Žáci a příroda
 • Žáci a kultura
 • Žáci a svět práce