Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V Česku se slaví druhou květnovou neděli, letos 12. května. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.

Žákyně třídy 6.C v pracovních činnostech dne 9. 5. pod odborným vedením zámeckých zahradnic, floristek Jitky Knotkové a Heleny Svobodové, naaranžovaly pro své maminky květinové misky. Do nádob různých tvarů o průměru kolem 10 cm vložily ve vodě namočený florex a do něj vpichovaly nejprve zelené listy různých rostlin, kterými překryly florex. Dále vpichovaly řezané květiny s pevnou stopkou a na závěr provedly důležité estetické květinové dozdobení. Obě floristky byly děvčatům nápomocné nejen při samotném aranžování, ale i s poskytnutím misek, florexu, zeleně a květin.

Naaranžované květinové misky přenesly žákyně do prvního podlaží, kde je do druhého dne vystavily ke zhlédnutí pro učitele a žáky na prostřené stoly. V neděli ráno je společně s blahopřáním předaly svým milovaným maminkám.

Velké poděkování od nás patří paní Jitce Knotkové a Heleně Svobodové za poskytnutí materiálu a pomoc při přípravě květinových misek. Dále děkujeme paní Bc. Martině Rudolfové, kastelánce SZ Lysice a panu Ing. arch. Tomáši Bártovi, vedoucímu zahradníkovi za uvolnění a dopravu zahradnic a floristického materiálu do školy. 

Ing. Veronika Brachová, asistent pedagoga, všechno zdokumentovala. Můžete si prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Jaroslava Šmétková, učitelka PČ

Fotogalerie