Ve středu 22. listopadu proběhl ve škole projektový den. Paní učitelky na 1. stupni pro žáky ve třídách připravily dílničky, ve kterých děti tvořily různé výrobky s vánoční a zimní tematikou.

Již v loňském školním roce jsme na webových stránkách „zachranzemepis.cz“ objevily návrh na projektovou práci nazvanou „Zeměpisné pizza boxy“. Projekt se nám velmi líbil a tak jsme ho zařadily do výuky.

V měsíci říjnu a listopadu proběhla základní a krajská kola Logické olympiády roku 2023.

Ve čtvrtek 9. listopadu vyrazilo 46 žáků 6. ročníku na návštěvu Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích a následně do židovské čtvrti v Boskovicích. 

Dne 22. 11. 2023 se na 2. stupni konal DEN GLOBE na téma James Bond Agent 007.

Praha – Lidice – Terezín

Ve dnech 19.–20. října 2023 proběhla již dlouhá léta organizovaná dvoudenní literárně-historické exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy. Exkurze patří k nejoblíbenějším akcím naší školy, a stejně jako v předchozích letech nebyl tedy problém naplnit autobus. 

S podzimem se žáci 1. stupně rozloučili výstavkou v přízemí školy s názvem „To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle…“.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se zaměstnanci naší základní školy připojili k jednodenní výstražné stávce vyhlášené na 27. 11. Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, bude tento den základní škola, školní družina i školní jídelna mimo provoz.

V rozmezí dvou týdnů (6.–17. listopadu) se žáci třetího až devátého ročníku tradičně zapojili do celostátní on-line soutěže Bobřík informatiky.

Dne 21. listopadu se žáci a zaměstnanci naší školy připojili k výzvě Hrdé školy a přinesli si své učebnice a sešity v čemkoliv. A že dokázali být kreativní!