IMG 3615

Program schůze:

 1. Zhodnocení předvánočních akcí
 2. Odstrojení vánočního stromku
 3. Sněhuláci pro Afriku
 4. You dream we run

Program schůze:

 1. Setkání parlamentů JMK
 2. Mikulášský den
 3. Vánoční soutěž
 4. Turnaj ve vybíjené
 5. Sněhulák pro Afriku

Program schůze:

 1. Hodnocení tematického dne
 2. Krajské setkání parlamentů
 3. Mikuláš
 4. Další práce parlamentu

Program schůze:

 1. Náměty na práci
 2. Volby
 3. Dopis
 4. Halloweenský den

Program schůze:

 1. Představení členů
 2. Hry na seznámení
 3. Dopis

Program schůze:

 1. Zhodnocení exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
 2. Akce parlamentu
 3. Rady pro práci parlamentu v příštím školním roce

Program schůze:

 1. Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
 1. Dopis od afrického dítěte

Program schůze:

 1. Prohlídka Poslanecké sněmovny PČR
 2. Dopis africkému dítěti
 3. Příprava velikonoční soutěže

Program schůze:

 1. Příprava florbalového turnaje pro 2. stupeň
 2. Zajištění exkurze
 3. Příprava velikonoční soutěže

Program schůze:

 1. Výsledky florbalového turnaje
 2. Akce pro žáky 2. stupně
 3. Valentýn