Program schůze:

  1. Valentýn
  2. Hrdá škola
  3. Knihobudka
  4. E-shop

Valentýn

Ve dnech 12. a 13. února budou Kristýna Němcová a Lucie Fleischlingerová o velkých přestávkách vybírat přáníčka. 1. stupeň dostane přáníčka 14. února ve 3. vyučovací hodině a druhý stupeň ve druhé vyučovací hodině. Přání roznesou žáci 9. ročníku.

Hrdá škola

Na únor je naplánován Den rodičů a prarodičů. Členům parlamentu se akce nelíbila, a proto se na naší škole Den rodičů a prarodičů neuskuteční.

Knihobudka

Žáci mají vymyslet, kam umístit ve škole knihobudku, kterou vyrobili žáci s panem učitelem Kůrou. Mohou do školy nosit knížky, které nepotřebují. Dohodlo se, že s věnováním knihy do knihobudky musí souhlasit rodiče. Knihy budou žáci nosit paní ředitelce do kanceláře do 29. února.

E-shop

Od 19. února se na 14 dnů otevírá obchod se školním oblečením. Už nyní si mohou zájemci některé kousky vyzkoušet. V letošním roce je nabízen neomezený výběr barev školního oblečení.

 Zapsal: Petr Štěpánek, 7. C