Program schůze:

  1. Obědy před Vánoci
  2. Ztráty a nálezy
  3. Africké dítě
  4. Přátelské utkání s Černou Horou
  5. Vánoce
  6. Dobrý skutek na Vánoce

Obědy před Vánoci

Ve třídách se vybíraly obědy, jež se budou na přání žáků vařit poslední týden před Vánoci. Každá třída si zvolila obědy a návrhy předala do ředitelny. Vítězné obědy: 1. Kuřecí řízek a bramborová kaše, 2. Svíčková na smetaně, 3. Pizza, 4. Buchtičky s krémem, 5. Palačinky. Tyto obědy se objeví na jídelníčku, ale v různém pořadí. Na dvojce bude jídlo podle toho, co naplánuje vedoucí stravování.

Ztráty a nálezy

Členové parlamentu měli vymyslet, co dělat s věcmi, ke kterým se nikdo nehlásí. Měli spoustu nápadů, nejvíce se všem líbila možnost uspořádat den s názvem Najdi si svou starou věc.

Africké dítě

Africké dítě bylo adoptováno roku 2008, je potřeba získat peníze na zaplacení adopce. Vymyslet způsob, jak peníze získat.

Přátelské utkání s Černou Horou

Dne 21. prosince proběhne přátelský turnaj ve florbale a vybíjené mezi žáky ze ZŠ Lysice a ZŠ Černé Hory. Zahájení celého turnaje si připraví Nela Burianová, předsedkyně žákovského parlamentu. Diplomy má na starosti Daniel Dufek.

Vánoce

Žáci mají promyslet vánoční akce. Své návrhy přednesou na parlamentě 4. 12. Dořešit se musí výzdoba vánočního stromu před školou.

Dobrý skutek na Vánoce

Další akce Hrdé školy. Je potřeba domluvit způsob zapojení.

Zapsal: Petr Štěpánek, 7. C