Program schůze:

 1. Volební program
 2. Volby
 3. Suit-up day

 Volební program

Seděli jsme v kruhu, a představovali jsme program, se kterým jdeme do voleb. Návrhy jsme zapsali na tabuli. Jednalo se o akce Hrdé školy, sportovní turnaje ve fotbalu, basketbalu, a volejbalu. Dále budeme udržovat pořádek v okolí školy, zejména u kontejnerů, kdy budeme dohlížet na žáky vynášející tříděný odpad.

Volby

Nejprve jsme zvolili tři členy volební komise. Byli to Nela Burianová, Daniel Dufek a David Kočička. Volili se předseda a místopředseda. Volby byly dvoukolové. Nejvíc hlasů měla v prvním kole Nela Burianová (13), Daniel Dufek (3), a Václav Zouhar (3).

Všichni tři postoupili do druhého kola, ve kterém žák s největším počtem hlasů se stal předsedou a žák s počtem hlasů na druhém místě se stal místopředsedou. Ostatní funkce jsme si rozdělili podle schopností.

Jak volby dopadly?

 • Předsedkyně: Nela Burianová (24 hlasů)
 • Místopředseda: Daniel Dufek (4 hlasy)
 • Zapisovatel: Daniela Svobodová, Barbora Křepelová
 • Pokladník: Vlastimil Sehnal
 • Mluvčí: Václav Zouhar
 • Technické zázemí: Michal Pham The Son, Jan Sokol
 • Www stránky: Petr Štěpánek
 • Nástěnkář: Jakub Dítě, Natálie Odehnalová, Klára Benešová
 • Spojka pro 1 st.: Kristýna Němcová, Lucie Fleischlingerová

 Suit-up day

Jedná se o akci Hrdé školy, která se uskuteční 17. října. Rozhodlo se, že se žáci ve svých oblecích vyfotí v ředitelně před vyučováním a o velké přestávce.

Zapsal Petr Štěpánek