Program schůze:

  1. Vánoční akce
  2. Hrdá škola

Vánoční akce

V pondělí v třídnických hodinách budeme pouštět do rozhlasu vánoční písničky bez textu. Žáci, kteří uhádnou píseň, napíší na papír jméno, třídu a název písně, a ten vhodí do připravené urny. O 3. přestávce proběhne slosování o ceny. Písně bez textu zajistí Vlastík Sehnal. Odměny předá předsedkyně parlamentu.

Dne 18. prosince budou žáci v třídnických hodinách vybírat 5 nejkrásnějších českých koled. Papír s názvy koled s počtem žáků hlasujících pro koledy vhodí do připravené krabice. Každý žák hlasuje pouze jednou. Krabici vyrobí děvčata z 6.A.

Hrdá škola

Hrdá škola vyhlásila akci Vánoční dobrý skutek. Rozhodli jsme se, že se do akce zapojíme. Návrhů bylo několik. Nakonec jsme se dohodli, že žáci upečou cukroví a poděkují paním uklízečkám a kuchařkám za jejich práci pro nás. Dobrovolníci, kteří se přihlásí na pečení, se sejdou 11. a 12. prosince po vyučování. Suroviny na pečení si zajistí, nebo je zakoupí škola.

Zapsal: Petr Štěpánek, 7.C