Ve čtvrtek 1. března 2012 jsme ve škole pořádali už V. ročník regionální recitační soutěže O lysické sluníčko. Za pět let se u nás vystřídala pěkná řádka soutěžících z jiných základních škol v okolí a z akce se stala velmi hezká tradice, což bylo naším velkým přáním. Opět se tedy přivolávalo jaro a téměř jarní sluníčko radostně svítilo okny na soutěžící, kteří celé dopoledne svými výkony vzdávali hold poezii či próze.

Přestože probíhala chřipková epidemie, sešlo se 59 reprezentantů z 8 základních škol, pravidelně se zúčastňují žáci z Kunštátu, Letovic, Lomnice, Boskovic, Rájce – Jestřebí a samozřejmě z Lysic, druhým rokem až z Adamova a letos i z Lipůvky. O jejich výkonech rozhodovala osmičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících soutěžící. Během přestávek mezi jednotlivými kategoriemi probíhala pak v ředitelně někdy až bouřlivá diskuse. Rozhodování skutečně nebylo mnohdy jednoduché, na rozdíl od jiných disciplín nelze totiž výkony v přednesu změřit, a proto je hodnocení hodně subjektivní, co se líbí jednomu, nemusí se proto líbit druhému.

O hlavní ceně rozhodovali sami soutěžící, kteří na základě vlastního rozhodnutí přidělovali svým favoritům malá sluníčka. V letošním roce nebyla volba zcela jednomyslná jako v předcházejících letech, nicméně počtem hlasů zvítězila Denisa Šikulová ze ZŠ Kunštát a získala originální keramické sluníčko z dílny P. Tejkala. Ostatně sluníčka si odváželi domů všichni soutěžící, vyrobili je pro ně členové keramického kroužku při naší ZŠ.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Městysi Lysice, který celou akci financoval. Díky částce 3.500,- Kč jsme mohli nakoupit pro vítěze všech kategorií pěkné knižní odměny a zajistit soutěžícím i porotě malé občerstvení.

Věříme, že i v příštích letech bude tradice této soutěže, která se snaží pozvednout kulturu mluveného slova a ukázat krásu českého jazyka, pokračovat.

Mgr. Simona Kyánková, Mgr. Olga Tejkalová

 Výsledková listina:

 I. kategorie (1. třída)

 1. Bednářová Natálie - ZŠ Lomnice
 2. Sladký Lukáš - ZŠ Kunštát
 3. Sehnal Jan - ZŠ Lomnice

II. kategorie (2.-3. třída)

 1. Skoumalová Michaela - ZŠ Lipůvka
 2. Sojková Aneta - ZŠ Kunštát
 3. Michalčák Radim - ZŠ Lomnice

III. kategorie (4.-5. třída)

 1. Štefková Eliška - ZŠ Lomnice
 2. Gretzová Markéta - ZŠ E. Beneše Lysice
 3. Musilová Michaela - ZŠ Lomnice

IV. kategorie (6.-7. třída)

 1. Vaščáková Tereza - ZŠ Lomnice
 2. Pulec Vít - ZŠ Kunštát
 3. Šikulová Denisa - ZŠ Kunštát

V. kategorie (8.-9. třída)

 1. Nesnídal Jakub - ZŠ E. Beneše Lysice
 2. Vyskočilová Anežka - ZŠ E. Beneše Lysice
 3. Hanáková Dorota - ZŠ Lomnice