Regionální soutěžní přehlídka v recitaci „O lysické sluníčko“ pořádaná naší základní školou se stala pravidelnou a známou akcí.  V letošním roce proběhl 6. března 2019 již XII. ročník.

Stejně jako v loňském roce se sešlo 69 soutěžících, ale tentokrát z 10 základních škol (nově se připojila ZŠ Vísky a již tradičně se zúčastnily ZŠ Kunštát, Lomnice, Svitávka, Lipůvka, Drnovice, Bořitov, Rájec-Jestřebí, Boskovice a Lysice). Samozřejmě máme radost, protože se nám podařilo to, o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu věnovat.

Podporu a poděkování soutěžícím vyjádřil starosta Lysic Mgr. Pavel Dvořáček, jenž doplnil úvodní zahajovací řeč přáním všem dívkám a ženám k MDŽ.

O výkonech soutěžících rozdělených podle věku do pěti kategorií rozhodovala desetičlenná porota, složená z pedagogů doprovázejících žáky. Funkci předsedkyně poroty si vylosovala slečna asistentka Žaneta Mynářová ze ZŠ a MŠ Drnovice.  Rozhodování nebývá vždy jednoduché, ale většina porotců už znala zavedený systém výběru nejlepších výstupů, a proto byly přestávky po jednotlivých soutěžních kategoriích krátké a rychlé. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Letos si nejlépe vedli soutěžící z Lomnice, celkem získali pět cen, Kunštát čtyři ceny, Boskovice a Lysice po dvou cenách a po jedné ceně si odvezly ZŠ Svitávka a ZŠ Rájec-Jestřebí (viz výsledková listina). Čestné uznání za porozumění textu bylo navíc uděleno slepé soutěžící Elišce Sýkorové ze ZŠ Lomnice.  Počet výher určitě není jediným měřítkem úspěšnosti naší soutěže, tím nejdůležitějším je zájem a pokrok dětí, mnozí se totiž naší soutěže účastní již po několikáté. Čas, který musí děti věnovat přípravě i účasti na samotné soutěži, nelze v žádném případě považovat za zbytečný nebo promarněný.

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Do tohoto hlasování nebyli však zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si stejně jako v předcházejících letech krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde se jim věnovala paní vychovatelka Pavla Baláčová. Na základě největšího počtu hlasů zvítězila Ester Lániková ze ZŠ Boskovice. Posluchači ocenili její sympatický projev, originální oblečení i vtipný text Ireny Douskové Hrdý Budžes. Ester získala keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou a pochází z dílny lysického keramika Pavla Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi i malá keramická sluníčka, jež rovněž vyrobil pan Tejkal.

V loňském ročníku se nám nepodařilo získat všechny vítězné texty, abychom mohli vydat pamětní almanach. V letošním roce je to na dobré cestě, většinu textů již máme pohromadě, nyní je doplníme fotografiemi a almanach bude veřejnosti k dispozici na webových stránkách naší školy.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který v letošním roce navýšil finanční příspěvek pro zajištění této akce na částku 5.500,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, malá keramická sluníčka, knižní odměny pro všechny vítěze i hlavní cena.

V příštím roce proběhne další ročník našeho Lysického sluníčka a uvidíme, co nového nám přinese. Již teď víme, že to bude rozhodně užitečně a příjemně strávený den a že nás opět potěší zájem soutěžících i jejich úžasné výkony.

 

Výsledková listina XII. ročníku regionální soutěže v recitaci

 1. kategorie (1. třída)
 1. místo Eliška Tejkalová           ZŠ Lysice
 2. místo David Kašpárek           ZŠ Lomnice
 3. místo Gabriela Pižlová          ZŠ Lysice

Čestné uznání za porozumění textu: Eliška Sýkorová  ZŠ Lomnice

 1. kategorie (2.-3. třída)
 1. místo Václav Jordán             ZŠ Boskovice
 2. místo Adéla Richtrová          ZŠ a MŠ Kunštát
 3. místo Liliana Klevetová        ZŠ Boskovice
 1. kategorie (4.-5. třída)
 1. místo Markéta Vachová         ZŠ a MŠ Kunštát
 2. místo Alena Bednářová         ZŠ Lomnice
 3. místo Magdalena Lepková    ZŠ a MŠ Kunštát

III. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Julie Nečesalová           ZŠ Lomnice
 2. místo Adriana Koudelková      ZŠ Lomnice
 3. místo Daniel Macálka              ZŠ Rájec-Jestřebí
 1. kategorie (8.-9. třída)
 1. místo Matouš Kárný               ZŠ Lomnice
 2. místo Dominik Čada               ZŠ a MŠ Kunštát
 3. místo Simona Kohoutková     ZŠ Svitávka

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Ester Lániková ZŠ Boskovice

 

S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce

Foto z akce