Ve čtvrtek 11. března 2010 jsme ve škole přivolávali už tak toužebně očekávané jaro. Přesto, že z oken byla vidět spíše podmračená obloha, tak v učebně biologie naší základní školy svítilo sluníčko celé dopoledne. Sešli se tu totiž reprezentanti 8 základních škol, aby poměřili síly v přednesu. Letos naši soutěž poctila svou návštěvou i ředitelka Jihomoravského inspektorátu české školní inspekce, paní Andrea Musilová.

Tradice soutěže začala před třemi roky, a to, že se soutěž líbí, je vidět v rostoucím počtu účastníků. V letošním roce jich bylo rovných padesát. Soutěžící byli nejenom ze spádových obcí – Drnovic, Černovic,ale i z Kunštátu, Letovic, Lomnice, Boskovic a Rájce – Jestřebí. O jejich výkonech rozhodovala osmičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících soutěžící. A že rozhodování nebylo jednoduché, může potvrdit pan ředitel Burýšek, který byl během přestávek svědkem mnoha diskusí o přednesených textech i interpretech. Nicméně ceny mohly být uděleny v každé kategorii pouze tři, a jak vyplývá z výsledkové listiny, téměř žádná škola neodjela bez odměny.

Výsledková listina:

 I. kategorie (1. třída)

 1. místo Lepková Vendula - ZŠ Černovice
 2. místo Šmerda Martin - ZŠ Lysice
 3. místo Chytrý Tomáš - ZŠ Kunštát

II. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Šebelová Kateřina - ZŠ Kunštát
 2. místo Gretzová Markéta - ZŠ Lysice
 3. místo Bednář Petr - ZŠ Lomnice

III. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Švecová Kateřina - ZŠ Lysice
 2. místo Juračka David - ZŠ Lomnice
 3. místo Grenarová Aneta - ZŠ Boskovice

IV. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Mrázková Eva - ZŠ Rájec Jestřebí
 2. místo Nezvalová Petra - ZŠ Rájec – Jestřebí
 3. místo Vyskočilová Anežka - ZŠ Lysice

V. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Hlavoňová Michaela - ZŠ Lysice
 2. místo Štěpánková Izabela - ZŠ Boskovice
 3. místo Šašinka Jiří - ZŠ Rájec- Jestřebí

O vítězce celé soutěže rozhodovaly samy děti a hlavní cenu, krásné keramické „Lysické sluníčko“ z dílny p. učitele Tejkala získala Eva Mrázková ze ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Městysi Lysice, který nám v letošním roce přispěl na odměny pro soutěžící částkou 2.500,- Kč. Věříme, že i v příštích letech bude naše spolupráce s organizací této soutěže, která se snaží pozvednout kulturu mluveného slova, pokračovat.

S. Kyánková, O. Tejkalová