Zdá se to neuvěřitelné, ale ve čtvrtek 9. března 2017 proběhl na naší škole již X. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“!

Tato akce se stala tak známou v širokém okolí, že už s předstihem se ozývají kolegové z některých škol, zda a kdy Sluníčko proběhne. A to nás samozřejmě velice těší, protože se nám podařilo to, o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu věnovat.

V letošním roce se sjelo do Lysic 10 škol a společně s lysickými účinkovalo 75 soutěžících v 5 kategoriích. S ohledem na uvedený počet soutěžících musela platit podmínka, že přednášený text nesmí přesahovat 5 minut.

O výkonech soutěžících rozhodovala jedenáctičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si tentokrát vylosovala domácí paní učitelka Tejkalová. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, zejména díky časovému tlaku se porota musela vždy velmi rychle domluvit. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Letos si nejlépe vedli soutěžící z Lomnice, celkem získali pět cen, hned v závěsu jsme byli my z Lysic se čtyřmi cenami, po dvou cenách si odnášel Rájec-Jestřebí a Kunštát, jednu cenu obdržel Bořitov a Žďárná (viz výsledková listina). Počet výher určitě nesmí být jediným měřítkem úspěšnosti naší soutěže, tím nejdůležitějším je zájem dětí, výběr vhodného textu, jejich ochota se ho naučit a pak ho před ostatními přednést – vlastně, jak řekla jistá odbornice na přednes, “rozdávat se ostatním, dávat kus ze sebe“.

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící, do tohoto hlasování nebyli však zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde se jim věnovala paní vychovatelka Baláčová. Bohužel se do hlasování zapojilo méně posluchačů než v předchozích letech, na základě největšího počtu hlasů však zvítězila Eva Sára Neničková ze ZŠ Kunštát. Posluchači ocenili excelentně přednesený vtipný text o jedné Káče od Květy Legátové. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny lysického keramika P. Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který i v letošním roce financoval celou akci částkou 4.500,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Poděkování soutěžícím a ocenění jejich snahy vyjádřil ředitel školy Z. Burýšek, jenž v úvodu zahájil soutěž a na závěr předával soutěžícím diplomy a knižní odměny.

V příštím roce proběhne další ročník, který otevře druhou desítku, a uvidíme, co nového nám přinese. Již teď víme, že to bude rozhodně užitečně a příjemně strávený den a že nás opět překvapí zájem soutěžících i jejich úžasné výkony.

Výsledková listina X. ročníku regionální soutěže v recitaci

 0. kategorie (1. třída)

 1. místo Zuzana Kadlecová ZŠ Lomnice
 2. místo Kiniová Nicol ZŠ Lomnice
 3. místo Gulová Teodora ZŠ Bořitov

I. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Alena Bednářová ZŠ Lomnice
 2. místo Jaroslav Theodor Koukal ZŠ Lysice
 3. místo Daniel Janíček ZŠ Rájec-Jestřebí

II. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Berenika Lepková ZŠ Kunštát
 2. místo Julie Nečesalová ZŠ Lomnice
 3. místo Štěpán Zouhar ZŠ Lysice

III. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí
 2. místo Veronika Španělová ZŠ Lysice
 3. místo Natálie Bednářová ZŠ Lomnice

IV. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Sára Eva Neničková ZŠ Kunštát
 2. místo Viktorie Písaříková ZŠ Žďárná
 3. místo Vendula Lepková ZŠ Lysice

Vítěz hlavní ceny Lysického sluníčka - Sára Eva Neničková ZŠ Kunštát

S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce