Ve čtvrtek 6. března 2014 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VII. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, úspěšnou tradicí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Těší nás, že některé školy projevují zájem o účast ještě dříve, než jsou rozeslány oficiální pozvánky a přihlášky.

Většina letošních účastníků u nás byla již po několikáté. Sešli se nám soutěžící z 8 základních škol (Kunštát, Boskovice, Rájec – Jestřebí, Lipůvka, Adamov, Svitávka, Drnovice a samozřejmě Lysice), aby poměřili síly v interpretaci textů.

O výkonech soutěžících rozhodovala osmičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si vylosovala ředitelka ZŠ a MŠ Drnovice, Ing. M. Brachová. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, ve většině případů se však porota shodla a jen o některých výkonech se pak déle diskutovalo. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Některé školy si odvážely cen více, jiné jednu, ale žádná neodjela „s prázdnou“.

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící, tentokrát nebylo hlasování tak jednoznačné, ale na základě největšího počtu hlasů zvítězila Denisa Šikulová ze ZŠ Kunštát. Posluchači ocenili velmi vážný, ale výborně interpretovaný text. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny p. učitele Tejkala. Letošní vítězka ho získala již podruhé. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku nebo žáci naší školy v hodinách výtvarné výchovy.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou 4.000,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Svoji podporu této akci přišel vyjádřit i starosta Lysic, Ing. L. Baláč, který všechny přivítal a celou soutěž tak zahájil. Poděkování soutěžícím a ocenění jejich snahy vyjádřil i ředitel školy Z. Burýšek. Závěrečného slova, a tedy slavnostního ukončení, se ujal zástupce školy R. Kratochvil, který společně s předsedkyní poroty předával odměny všem níže uvedeným vítězům.

Věřme, že i v příštích letech bude spolupráce při organizaci této soutěže pokračovat. Akcí, které podporují kulturu mluveného slova, totiž mnoho není!

Výherci jednotlivých kategorií VII. ročníku regionální soutěže v recitaci

 I. kategorie (1. třída)

 1. místo Karolína Růžičková ZŠ Lysice
 2. místo Filip Skřička ZŠ Svitávka
 3. místo Linda Španělová ZŠ Drnovice

II. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Filip Nezval ZŠ a MŠ Adamov
 2. místo Berenika Lepková ZŠ Kunštát
 3. místo Tereza Wetterová ZŠ Svitávka

III. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí
 2. místo Marianna Klevetová ZŠ Boskovice
 3. místo Viola Kintrová ZŠ Kunštát

IV. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Anna Mrázková ZŠ Rájec-Jestřebí
 2. místo Alžběta Lepková ZŠ Kunštát
 3. místo Jan Včelík ZŠ Svitávka

V. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Dominika Martochová ZŠ a MŠ Adamov
 2. místo Jan Hanák ZŠ Lysice
 3. místo Jakub Racek ZŠ Lipůvka

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Denisa Šikulová ZŠ Kunštát