V letošním roce jsme započali novou dekádu v pořádání regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“, ve čtvrtek 8. března proběhl totiž XI. ročník.

Tato akce se dostala do povědomí základních škol v okolí natolik, že se svou účastí většina dopředu počítá. Nepřekvapila nás tudíž ani chřipková epidemie a sešlo se opět 69 soutěžících z 9 škol. Samozřejmě máme radost, protože se nám podařilo to, o co jsme se snažili – pěstovat kulturu mluveného slova a ukázat dětem, jak je zajímavé se přednesu věnovat.

Podporu a poděkování soutěžícím vyjádřil starosta Lysic Mgr. Pavel Dvořáček, jenž doplnil úvodní slovo i přednesem krátké básně. Velmi milé bylo pak jeho přání všem dívkám a ženám k MDŽ.

O výkonech soutěžících rozdělených podle věku do pěti kategorií rozhodovala devítičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky. Funkci předsedkyně poroty si vylosovala paní učitelka Kuchyňová ze ZŠ a MŠ Kunštát. Rozhodování nebývá vždy jednoduché, ale většina porotců už znala zavedený systém výběru nejlepších výstupů, a proto byly přestávky po každé soutěžní kategorii krátké a rychlé. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Letos si nejlépe vedli soutěžící z Lomnice, celkem získali pět cen, hned v závěsu byl Kunštát se čtyřmi cenami, tři ceny obdržela lysická škola, dvě ceny si odnesli ze ZŠ Boskovice a jednu cenu ZŠ Svitávka (viz výsledková listina). Počet výher určitě není jediným měřítkem úspěšnosti naší soutěže, tím nejdůležitějším je zájem a pokrok dětí, mnozí se totiž naší soutěže účastní již po několikáté. Čas, který musí děti věnovat přípravě i účasti na samotné soutěži, nelze v žádném případě považovat za zbytečný nebo promarněný.

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Do tohoto hlasování nebyli však zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si stejně jako v předcházejících letech krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde se jim věnovala paní vychovatelka Baláčová. Na základě největšího počtu hlasů zvítězila Vendula Lepková z naší školy. Posluchači ocenili její sympatický projev, pěkný hlas i vtipný text o dívce, která jen taktak unikla sňatku s příšerným nemehlem, od Josefa Škvoreckého. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny lysického keramika P. Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku.

Od letošního ročníku zavádíme novou tradici, a to vydávání almanachu s vítěznými texty našich soutěžících a fotografiemi ze samotného průběhu akce. Almanach bude k dispozici na webových stránkách naší školy i v tištěné podobě.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který i v letošním roce financoval celou akci částkou 4.500,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Dále bychom tímto způsobem chtěli poděkovat firmě COME vending s.r.o., Opava, která realizuje projekt Ovoce a zelenina do škol, za jablka a ovocná pití pro všechny soutěžící.

V příštím roce proběhne další ročník našeho Lysického sluníčka a uvidíme, co nového nám přinese. Již teď víme, že to bude rozhodně užitečně a příjemně strávený den a že nás opět potěší zájem soutěžících i jejich úžasné výkony.

Výsledková listina XI. ročníku regionální soutěže v recitaci

 0. kategorie (1. třída)

 1. místo Jitka Skřičková ZŠ Svitávka
 2. místo Liliana Klevetová ZŠ Boskovice
 3. místo Daniela Urbanová ZŠ Lysice

I. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Alena Bednářová ZŠ Lomnice
 2. místo Zuzana Kadlecová ZŠ Lomnice
 3. místo Anna Čechová ZŠ Boskovice

II. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Julie Nečesalová ZŠ Lomnice
 2. místo Štěpán Zouhar ZŠ Lysice
 3. místo Markéta Vachová ZŠ a MŠ Kunštát

III. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Adam Chytrý ZŠ a MŠ Kunštát
 2. místo Adriana Koudelková ZŠ Lomnice
 3. místo Tereza Štenclová ZŠ a MŠ Kunštát

IV. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Eliška Sedláková ZŠ a MŠ Kunštát
 2. místo Vendula Lepková ZŠ Lysice
 3. místo Valentýna Peringerová ZŠ Lomnice

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Vendula Lepková ZŠ Lysice

S. Kyánková, O. Tejkalová, organizátorky akce