Ve čtvrtek 14. března 2013 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VI. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, úspěšnou tradicí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí, někteří již opakovaně, ale jiní úplně poprvé Sešlo se tu celkem 9 základních škol, aby poměřily síly v interpretaci textů. Konkrétně to letos byly školy z Kunštátu, Lomnice, Boskovic, Rájce – Jestřebí, Lipůvky, Adamova, nově pak ze Svitávky, Drnovic, které se utkaly se soutěžícími ze ZŠ Lysice.

O výkonech soutěžících rozhodovala devítičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, ve většině případů se však porota shodla a jen o některých výkonech se pak déle diskutovalo. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny a vedle nich čestná uznání jako ocenění zajímavého nebo originálního výkonu. Některé školy si odvážely cen více, jiné bohužel žádnou, ale v tom je podstata soutěží. O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící, tentokrát nebylo hlasování tak jednoznačné, ale na základě největšího počtu hlasů zvítězila Anna Mrázková ze ZŠ Rájec – Jestřebí. Anička je mladší sestrou Evy Mrázkové, která si odvážela Lysické sluníčko vloni. Posluchači ocenili nejenom výbornou interpretaci, ale i zábavný text, jehož autorem je pan Mrázek, otec obou dívek. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny p. učitele Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku nebo žáci naší školy v hodinách výtvarné výchovy.

Velké poděkování patří Městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou 3.500,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a pěkné knižní odměny pro vítěze. Svoji podporu této akci přišel vyjádřit i starosta Lysic, Ing. L. Baláč, který všechny přivítal a celou soutěž tak zahájil. Závěrečného slova, a tedy slavnostního ukončení, se ujal p. ředitel Burýšek, který předával odměny všem níže uvedeným vítězům.

Věřme, že i v příštích letech bude spolupráce při organizaci této soutěže pokračovat. Akcí, které podporují kulturu mluveného slova, totiž mnoho není!

Výherci jednotlivých kategorií VI. ročníku regionální soutěže v recitaci

 I. kategorie (1. třída)

 1. místo Lepková Berenika - ZŠ Kunštát
 2. místo Lička Martin - ZŠ Adamov
 3. místo Chytrý Adam - ZŠ Kunštát
  Čestné uznání: Kyrczová Eliška - ZŠ Lysice

II. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Bednářová Natálie - ZŠ Lomnice
 2. místo Nezval Jiří - ZŠ Rájec-Jestřebí
 3. místo Nezval Filip - ZŠ Adamov

III. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Sojková Aneta - ZŠ Kunštát
 2. místo Chytrá Natálie - ZŠ Lysice
 3. místo Peringerová Valentýna - ZŠ Lomnice

IV. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Kužel Jan - ZŠ E. BenešeLysice
 2. místo Mrázková Anna - ZŠ Rájec-Jestřebí
 3. místo Včelík Jan - ZŠ Svitávka

V. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Wetterová Nikol - ZŠ Svitávka
 2. místo Vaščáková Tereza - ZŠ Lomnice
 3. místo Pulec Vít - ZŠ Kunštát

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Anna Mrázková, ZŠ Rájec - Jestřebí