Členové školního parlamentu uspořádali pro žáky z 2. stupně turnaj ve vybíjené. Turnaj se konal v pátek 13. prosince a finále bylo dohráno 20. prosince. Zakončeno bylo exhibičním utkáním učitelů s nejlepšími hráči.

Na naší škole proběhlo 28. listopadu 2019 okresní kolo 27. ročníku soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím.

V pátek 22. 11. a  6.12. se konal fotbalový turnaj žáků 1. stupně.

Předvánoční baletní představení v Janáčkově divadle Brno

V sobotu 14. prosince se třída 5.A vypravila do brněnského Janáčkova divadla. Těšili jsme se na představení baletu Petra Iljiče Čajkovského – Louskáček.

V prosinci pořádal parlament soutěž „O nejkrásnější vánočně vyzdobenou třídu.“ Členové parlamentu procházeli v pondělí 16. prosince školou, aby zjistili, jak se podařilo žákům zachytit tradice českých Vánoc.

V pondělí 9. 12. 2019 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády.

V úterý 5. listopadu na naši školu zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je populární herec a v současné době také propagátor kvalitních restaurací Lukáš Hejlík.

V pondělí 25. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Do soutěže se zapojilo 31 žáků osmého a devátého ročníku.

Žáci prvního stupně uspořádali opět vánoční jarmark, tentokrát už po šestnácté. V letošním roce nepřálo počasí, proto byl jarmark přemístěn za vydatné pomoci pana školníka Romana Hřebíčka do tělocvičny.

Ve čtvrtek 5. prosince procházel naší školou Mikuláš s anděly a čerty.