V pondělí 9. března 2020 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně.

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, a to 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. V 1. kategorii soutěžilo celkem 14 žáků. Druhé kategorie se pak zúčastnili jen 3 soutěžící. V 1. kategorii bylo dobře připravených žáků několik a porota složená z učitelů češtiny nebyla v některých případech zcela zajedno. V 2. kategorii to pak bylo jednoduché rozhodování.

Všichni soutěžící dostali za svoji účast drobnou upomínku, vítězové obdrželi kromě diplomů i krásné knižní odměny. První dva vítězové v každé kategorii nás měli reprezentovat na XIII. ročníku regionální soutěžní přehlídky v recitaci O lysické sluníčko a krátce nato i v okresním kole Setkání s poezií v Adamově, obě akce však byly kvůli vyhlášení karantény zrušeny a odloženy na neurčito.

Jako učitelé českého jazyka si velmi ceníme zájmu o přednes a věříme, že i v příštích letech nebudeme od soutěží v přednesu muset upustit. Jsme přesvědčeni, že cvičení paměti, schopnost veřejného vystupování a kultivovaného projevu patří mezi velmi důležité kompetence mladého člověka a nácvik přednesu by měl být součástí vzdělávání na základní škole.

Výsledková listina:

I. kategorie (6. – 7. ročník)

  1. místo Natálie Procházková 7.A
  2. místo Edita Setničková 7.B
  3. místo Štěpán Zouhar 7.A

II. kategorie (8. – 9. ročník):

  1. místo Hana Zimulová 8.C
  2. místo Kamil Šparček C
  3. místo Jakub Kovář B

Fotky z akce