K 31. březnu byla ukončena charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Na facebooku jsou zveřejněna soutěžní alba. Svými laiky podpořte nejen naši školu, ale především humanitární akci „Kola pro Afriku“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.

Školní psycholožka nabízí telefonickou krizovou pomoc pro rodiče, poradenství rodičům k učení s dětmi doma - podporu motivace k učení a informace k podpůrným opatřením.

Pro podporu on-line vzdělávání a vzájemnou komunikaci začínáme v systému Office 365 využívat kromě pošty Outlook také aplikaci Teams. Všichni třídní učitelé na 2. stupni mají od včerejšího dne v této aplikaci vytvořené týmy pro svou třídu a postupně vznikají týmy pro podporu výuky hlavních předmětů. Žádáme tímto všechny žáky 2. stupně, aby začali s aplikací Teams pravidelně pracovat.

Dnes si připomínáme narozeniny naší paní učitelky Martiny Čumové. Od rána na pietním místě ve škole hoří svíčka. My, zaměstnanci školy, jsme se shodli, že si dnes v 17 hodin zapálíme doma svíčku k tiché vzpomínce na Martinu. Přidáte se k nám?

prosím Vás o sledování školního webu. Všechny nové potřebné informace zde budeme postupně zveřejňovat.

V průběhu středy 11. 3., nejpozději ve čtvrtek 12. 3., by všichni žáci 2. stupně měli mít na svých školních e-mailech informace o tématech, na kterých budou pracovat v období do 20. 3. 2020. U některých předmětů budou informace o dalších postupech, např. jaké dostanou žáci další podklady či úkoly od jednotlivých učitelů. Podrobnější zadání tedy většinou budou žákům postupně přicházet na školní e-mail. Pokud by měl někdo z žáků problém s přihlášením do Office365, může kontaktovat přes osobní mail p. uč. Hanu Vaňkovu.

Rodiče žáků tříd 1. stupně prosím o sledování e-mailu, který dali k dispozici třídnímu učiteli. Většina tříd 1. stupně bude i nadále postupovat podle obvyklých aktuálních týdenních plánů.  

Všechny učitele je možné kontaktovat na jejich školních e-mailech.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

Podle § 39 odst. 1 písm b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Ing. Lenka Vaňousová
vedoucí oddělení NP
OSSZ BLANSKO
Seifertova 5, 678 01 Blansko, Česká republika
tel.: +420 516 483 603, fax: +420 516 418 683

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, vzhledem k rozhodnutí vlády ČR jsou od středy 11. března 2020 uzavřeny všechny základní a střední školy. V této chvíli nemáme žádné bližší informace, proto žáci zůstanou doma a všichni budeme sledovat vývoj situace. Pro rodiče a žáky naší školy budeme informace zveřejňovat na webových stránkách školy: zslysice.cz. Žáci jsou od zítřka odhlášeni z obědů i svačin.

V pondělí 9. března 2020 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně.

Po žácích 9. ročníku, kteří se v hodinách výchovy k občanství věnovali 100. výročí Ústavy ČR, se žáci 8. ročníku zaměřili v zeměpise při probírání učiva o České republice na další významné výročí, kterým bylo 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka.