Dne 12.2.2021 proběhl ve třídě ST2 projekt na téma sv. Valentýn. Žáci k přípravě projektu přistupovali velice zodpovědně.

Vzhledem ke změně protiepidemických opatření přijdou v pondělí 4. 1. 2021 do školy k prezenční výuce jen žáci 1. a 2. ročníku a žáci speciálních tříd. Ostatní žáci jsou povinni se vzdělávat distančně. Opatření je platné prozatím do 14. 2. 2021.  

Ke stravování budou 4.1. přihlášení jen žáci, kteří budou mít prezenční výuku. Ostatní budou odhlášení. Kdo má zájem odebírat školní obědy při distanční výuce, bude mít možnost opět odebírat stravu do vlastních jídlonosičů oknem jídelny od úterý 5. 1. Ke stravě je nutné se přihlásit v pondělí 4. 1. do 11:00 internetovou cestou nebo telefonicky u vedoucí stravování.  

Žáci 1. a 2. ročníku mohou využívat školní družinu. Každá třída bude mít své oddělení družiny. 1.A - P. Baláčová, 1.B - I. Hřebíčková, 2.A - L. Libišová, 2.B - E. Čumová. Ranní příchod žáků nejdříve v 7:00. Opět platí roušky po celou dobu pobytu ve škole, vyjma svačiny a oběda. 

Téma - Komiks

Žáci 9. ročníku tvořili společně vánoční příběh:

Na základě rozhodnutí vlády bude posledním školním dnem tohoto kalendářního roku pátek 18. 12. Aby se třídní učitelé i žáci všech ročníků měli před Vánocemi možnost ještě setkat, budou poslední dva dny ve škole věnované setkávání třídních kolektivů. Na 1. stupni i na 2. stupni se nebude vyučovat podle rozvrhu. 

 výstava žáků 1. stupně a třídy ST1

Od pondělí 7.12. mohou žáci v prostoru 1. patra zhlédnout výstavu výrobků žáků 1. stupně a ST1 na téma Vánoční stromeček 100x jinak.

Třídu 3. B v rámci HTU navštívila v pondělí školní psycholožka Hana Niedobová. Aktivity v hodině byly zaměřeny zejména na spolupráci, na vzájemnou výměnu rolí – ve třídě, ve skupině, v životě, na komunikaci a na sebepoznávání spolužáků ve třídě.

Už několik let pravidelně navštěvovali třídy na prvním stupni Mikuláš, andělé a čerti.Všem dětem rozdávali nějaké dobroty. S touto akcí pomáhali žáci z devátých ročníků.

V letošním roce budou Vánoce jiné, než jsme zvyklí. Budou chybět vánoční trhy, vánoční atmosféra v obchodech a na náměstích, potkávání se s přáteli, …

Pojďme si tedy udělat vánoční atmosféru sami pro sebe a zároveň ji sdílejme s ostatními. Zapojme se do vánoční výzvy tím, co každý z nás zvládne a čím může potěšit ostatní.

Je to jen na nás …  srdce

V předvečer ročního výročí tragické dopravní nehody, při které přišla o život naše kolegyně Mgr. Martina Čumová, jsme zasadili nedaleko školy Lípu pro Martinu. Vzhledem ke společenským omezením nebylo možné svolat pietní akci, i když to původně v plánu bylo.

Praha 23. 10. 2020

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

https://www.cssz.cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular