Program schůze:

  1. Příprava florbalového turnaje pro 2. stupeň
  2. Zajištění exkurze
  3. Příprava velikonoční soutěže

Příprava florbalového turnaje pro 2. stupeň

Žáci se ve třídách shodli na uspořádání florbalového turnaje. Bylo rozhodnuto, že se uskuteční až v květnu (kvůli přijímacím zkouškám). Jednotlivé třídy odevzdají soupisku hráčů na příští schůzi. Bylo navrženo, aby rozhodčími byli učitelé tělocviku. O organizační záležitosti se postarají členové parlamentu. Diplomy zajistí Denisa Horáková.

Zajištění exkurze

Byl schválen parlamentní výlet. Členové pojedou na prohlídku Poslanecké sněmovny PČR. Možnosti zjistí předsedkyně.

Příprava velikonoční soutěže

Členové parlamentu odhlasovali „Velikonoční soutěž“. Domluvili se na třech kategoriích: 1. Nejkrásnější vajíčko, 2. Velikonoční výzdoba, 3. Pomlázka. Plakát vytvoří – Kristýna Kazdová a Julie Jízdná.