Program schůze:

  1. Setkání parlamentů JMK
  2. Mikulášský den
  3. Vánoční soutěž
  4. Turnaj ve vybíjené
  5. Sněhulák pro Afriku

Setkání parlamentů JMK

Na úvod Petra Šínová, předsedkyně parlamentu, seznámila přítomné s průběhem Krajského setkání parlamentů JMK. Zdůraznila, že akce, o kterých se mluvilo, se pořádají také v naší škole. Seznámila členy parlamentu s fungováním jiných parlamentů. Řekla, že se delegáti zapojili do soutěže, která pojednávala o práci našeho parlamentu. Soutěžní panel a fotky z akce umístí nástěnkáři na naši nástěnku.

Mikulášský den

Mikulášský den se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince. Žáci přijdou do školy v mikulášských, čertovských a andělských převlecích. Všichni žáci v převleku dostanou od školního Mikuláše bonbon. Odměny zajistí Petra.  

Vánoční soutěž

Vánoční soutěž o nejkrásnější třídu vyhodnotí členové 16. prosince nultou hodinu. Body boudou udělovány za vlastnoruční výrobky a hodnocen bude vztah výzdoby k českým tradicím. Odměny zajistí Denisa. Návrhy – oplatky nebo vánoční čepičky. Rozhodující bude cena.

Turnaj ve vybíjené

Finálové zápasy se uskuteční 20. prosince ve velké tělocvičně. Diplomy vyrobí Denisa a odměny zajistí Petra.

Sněhulák pro Afriku

Členové parlamentu se rozhodli zapojit žáky do akce „Sněhuláci pro Afriku“. V průběhu tří vyhlášených dnů se na celém území ČR budou stavět sněhuláci. Za uhrazené startovné získají děti v Gambii kola Čekáme tedy na sníh. Také naše škola může získat nějakou tu odměnu. Plakát o akci vyvěsí Kája.