Vzhledem ke změně protiepidemických opatření přijdou v pondělí 4. 1. 2021 do školy k prezenční výuce jen žáci 1. a 2. ročníku a žáci speciálních tříd. Ostatní žáci jsou povinni se vzdělávat distančně. Opatření je platné prozatím do 14. 2. 2021.  

Ke stravování budou 4.1. přihlášení jen žáci, kteří budou mít prezenční výuku. Ostatní budou odhlášení. Kdo má zájem odebírat školní obědy při distanční výuce, bude mít možnost opět odebírat stravu do vlastních jídlonosičů oknem jídelny od úterý 5. 1. Ke stravě je nutné se přihlásit v pondělí 4. 1. do 11:00 internetovou cestou nebo telefonicky u vedoucí stravování.  

Žáci 1. a 2. ročníku mohou využívat školní družinu. Každá třída bude mít své oddělení družiny. 1.A - P. Baláčová, 1.B - I. Hřebíčková, 2.A - L. Libišová, 2.B - E. Čumová. Ranní příchod žáků nejdříve v 7:00. Opět platí roušky po celou dobu pobytu ve škole, vyjma svačiny a oběda.