Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003757

Logolink web

 

Název projektu: Infrastruktura ZŠ Lysice

Popis:

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení 4 učeben, úprava školní zahrady se zaměřením na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání, celoživotní učení a rozvoj mimoškolních zájmových aktivit. Úpravy se týkají učebny pro výuku digitálních technologií, jazykové učebny, učeben přírodních věd a školní zahrady v návaznosti na vybudování bezbariérovosti pro žáky tělesně postižené, kteří navštěvují ZŠ Lysice.

Cílem projektu je vybudování moderních odborných učeben s přímou vazbou na podporu inkluzivního vzdělávání. Výsledkem projektu je tedy jednoznačně zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění podmínek pro odbornou výuku, inovovat poskytovanou výuku a vytvořit motivující prostředí pro žáky ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003757

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií