jméno Mgr. Lea Máslová 
telefon +420 - 516 427 098
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace možno domluvit kdykoli ve škole
schránka důvěry se nachází v prvním patře naproti rozhlasové kabině, je možno do ní kdykoli hodit vzkaz, následuje domluva schůzky a hledání řešení.

 

Volba povolání

V letošním školním roce obdržel každý žák devátého ročníku na začátku února dvě předvyplněné a školou potvrzené přihlášky na střední školy. Žákům bylo v hodině třídního učitele vysvětleno, jak se přihlášky vyplňují, a poté si zkusili přihlášku cvičně vypsat. Oproti podpisu měli Vám, zákonným zástupcům, předat informační leták o způsobu vyplnění přihlášky a informace o přijímacím řízení.  

V současné době by se měli žáci pečlivě připravovat k přijímacím zkouškám. Zákonný zástupce dostane 14 dní před zkouškou dopis s pozvánkou k jejímu vykonání.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory   14. dubna 2020
 První řádný termín - šestileté a osmileté obory  16. dubna 2020
 Druhý řádný termín - čtyřleté obory  15. dubna 2020
 Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory  17. dubna 2020
 První náhradní termín    13. května 2020
 Druhý náhradní termín  14. května 2020

Náhradní termín může být využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Neúčast ve zvoleném termínu musí být do 3 dnů řádně písemně omluvena řediteli střední školy.

Hodnocení uchazečů

Zákonem je stanovena středním školám povinnost po ukončení hodnocení uchazečů a případně po stanovení pořadí uchazečů zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly a nepřijatým uchazečům odeslat rozhodnutí o nepřijetí. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Na třídních schůzkách si zákonní zástupci vyzvedli zápisové lístky. Na uplatnění zápisového lístku má zákonný zástupce 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Jeho odevzdáním ve střední škole potvrzujete, že do ní Vaše dítě v příštím školním roce nastoupí. Je nutné si dobře promyslet, na kterou střední školu zápisový lístek odevzdáte. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

Pro další kola přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol. Na přihlášku se ale píše pouze jedna škola a jeden obor.

V rámci volby povolání se pro žáky osmých tříd připravuje exkurze do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Blansku, která se uskuteční v měsíci červnu. Proškolený pracovník z IPS vysvětlí žákům, jak si vybírat vhodnou školu a obor, upozorní na chyby, kterých se uchazeči o studium na SŠ při výběru dopouštějí, seznámí je se situací na trhu práce a s novými obory škol na Blanensku. Se spoluprací s pracovníky z informačního a poradenského centra máme velmi dobré zkušenosti.   

Přeji Vám pohodový průběh přijímacího řízení a žákům co nejlepší výsledky u přijímacích zkoušek.