jméno Mgr. Lea Máslová 
telefon +420 - 516 427 098
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace možno domluvit kdykoli ve škole
schránka důvěry se nachází v prvním patře naproti rozhlasové kabině, je možno do ní kdykoli hodit vzkaz, následuje domluva schůzky a hledání řešení.

 

Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vyhlášení přijímacího řízení

Požadavky k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání (resp. konzervatoří) budou vyhlášeny ředitelem střední školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna.

Jednotná přijímací zkouška

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

 První řádný termín - čtyřleté obory 

 03. května 2021

 První řádný termín - šestileté a osmileté obory

 05. května 2021

 Druhý řádný termín - čtyřleté obory

 04. května 2021

 Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

 06.května 2021

 První náhradní termín  

 02. června2021

 Druhý náhradní termín

 03. června 2021

1. Přijímací řízení ke vzdělávání ve čtyřletých oborech

Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.

Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška. Ředitel školy stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 3. května do 19. května pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 5. května do 19. května pro ostatní obory vzdělání.

Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.

Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali.

Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

2. Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. května 2021 do 19. května 2021.

Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.

Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021 až 5. května 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

3. Přijímací řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Je-li součástí přijímacího řízení i školní přijímací zkouška, musí se konat ve stejném termínu (dni) jako jednotná přijímací zkouška. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.

Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na stránkách SŠ či na dveřích SŠ. Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení je nutné odevzdat zápisový lístek, který slouží k zapsání dítěte na SŠ. Jakmile odevzdáte zápisový lístek na SŠ, už jej nemůžete vzít zpět. Pouze v případě, že se žák dostane na druhou SŠ na odvolání, což se musí doložit, vrátí SŠ zápisový lístek uchazeči.

Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. (Vzory odvolání - můžete využít vzor na internetu, nebo některé SŠ mají již předpřipravené formuláře pro odvolání.

Více informací naleznete:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.