Ve dnech 9. září 2019 proběhl adapťák 6. A, 11. září adapťák 6. C a 16. září adapťák 6. B. Každá ze tříd si během dopoledne zahrála seznamovací a kooperativní hry ve škole či oboře, odpoledne si pak zašplhala v lanovém centru PROUD Brno.

Večer si děti udělaly táborák nebo ogrilovaly špekáčky, podstoupily stezku odvahy a přespaly ve škole. Žáci se navzájem seznámili mezi sebou i s novými třídními učiteli a asistenty pedagoga.

Akce se vydařily a těšíme se za rok zase!

Školní poradenské pracoviště

Fotky z akce