Rozlučka 5.A
Rozloučení s deváťáky
Sportovní den
5.B Anglický jazyk - projekt
B. Němcová - projekt 5.B
Výtvarka v karanténě
Sněhuláci - soutěž
Recitační soutěž - 2. stupeň
Projekt TGM
1.A v knihovně
Školní turnaj ve florbalu
Projekt 5.A - Bylinky
Soutěž ve zpěvu
Výstava Sněhuláci pro Afriku
Návštěva 1.B v 9.A
Robotiáda 2020
Beseda s K. Smolíkovou
Vybíjená 1. stupeň
Tvoření v 1.A
Zimní radovánky v 1.A
Atletění - 5. ročník
Vánoce v 1.A
Atletika pro děti
Vánoční zvyky s prvňáčky z 1.A
Okresní kolo soutěže Bible a my
Vánoční turnaj ve vybíjené
Vánoční výzdoba tříd
LiStOVáNí
Mikuláš ve škole
Vánoční jarmark
Projektový den 1. stupně
Lipka - 4.AB
iPady v družině
Fotbalový turnaj 1.stupně
Nad kronikou obce - 5.A
Retro výstava
Podzimní výstava
5.B v sadech ZEAS Lysice
Není jablko jako jablko - 5.B
Třída 5.B v knihovně
Výtvarka v přírodě
Projektový den 2. stupně
Podzim ve školní družině
Beseda s M. Šolmesem
Loučení...
Halloweenský den
Planetárium Brno
Třída 4.B v knihovně
Žáci 1.A v knihovně
Projektový den v ST1
Projektový den 4.B
Projektový den v 1.A
Přespolní běh
Jablíčkování v 5.A
Mikulčice
Prvňáčci v Lipce Brno
Projektový den 5.A - Les
Kohoutovická obora
Beseda o kyberšikaně
Adapťák 6.C
Adapťák 6.B
Adapťák 6.A
Ztráty a nálezy