V pondělí 3.12.2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 31 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích.

Na naší škole proběhlo 27. listopadu 2018 okresní kolo soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím. Letos se jednalo již o 26. ročník.

V předvánočním čase žáci čtvrtých ročníků společně navštívili Zámek Rosice, kde pro ně byl připravený velmi rozmanitý program.

Praha – Lidice – Terezín

V letošním roce již po šestnácté se ve dnech 25. – 26. října 2018 uskutečnila dvoudenní literárně-historická exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy.

Komise společenskovědních předmětů uspořádala u příležitosti 100. výročí vzniku republiky výstavu předmětů vztahujících se k naší minulosti. Expozice se skládá z mnoha věcí, které se už v dnešní době nepoužívají, a tudíž mnohé děti ani neví, jak se nazývají či k čemu vlastně sloužily.

Sté výročí trvání republiky

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 uspořádala komise společenskovědních předmětů projektový den, kterým jsme uctili významné 100. výročí existence našeho samostatného státu.

V úterý 23.10.2018 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili výcviku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Blansku.

V úterý 16.10.2018 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili výukového programu Tajemství zvířat Moravského krasu, který pro nás připravili zaměstnanci Domu PŘÍRODY - Skalní Mlýn Blansko.

Ve středu 3. října navštívili žáci čtvrtého ročníku lysickou knihovnu v rámci Týdne knihoven. Paní Libichová - knihovnice – si pro nás připravila aktivity zaměřené na téma Báseň. Žáci skládali rýmy, poznávali verše, sloky, skládali básně.

Ve čtvrtek 27.9.2018 se žáci naší školy zúčastnili okresních závodů v přespolním běhu. V soutěži družstev se mladší žákyně umístily na 7. místě, starší žákyně na 5. místě a starší žáci na 3. místě.