Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, realizační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025.

Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty  MAP I - III v ORP Boskovice. Projekt také usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.

Cílem je i nadále podporovat vzájemnou spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního. Projekt bude cílit na podporu pedagogů, žáků, rodičů a dalších cílových skupin formou implementačních aktivit. Důraz je kladen na spolupráci a sdílení zkušeností.

Pro více informací o projektu a jednotlivých aktivitách navštivte webové stránky projektu dostupné ZDE.