s. 252 účel prevence digitální propasti (ÚZ 33088), s. 255 účel digitální učební pomůcky (ÚZ 33087)

Národní plán obnovy - digitalizujeme školu.pdf