Výlet parlamentu
Pohár Krále Jiřího Kunštát
Slovní hrátky se zvířátky
Mc Donald's cup kraj
Soutež HMZ
Mc Donald's cup okres
Mc Donald's cup mladší
Štafetový pohár
Projektový den 2. stupně
Vybíjená - 1. stupeň
Soutěž ve šplhu
Recitační soutěž 2. stupně
Druháci v Lipce
Titanic - 4. ročník
Recitační soutěž 1. stupně
O lysické sluníčko
Beseda o knize - pan Železný
Podané ruce ve 4.B
Perníčkování ve 4.B
Dům přírody Blansko
Bible a my
Exkurze Praha
Zámek Rosice
Vernisáž výstavy 1. stupně
Projektový den 2. stupně
Dopravní hřiště
Fotbal - 1. stupeň
Návštěva knihovny
Adapťáky