Polonéza 9. ročníku
Dětská pouť
Pasování na čtenáře
Přehazovaná - ZŠ Černá Hora
Školní výlet pátých tříd
Výlet parlamentu
Pracovní činnosti s rostlinolékařem
Výlet ST1 do Kunštátu
3.A v Boskovicích
Svátek čtení
Den páťáků
Školní výlet třeťáků
Soutěž Bezpečně v kyberprostoru
Maratonský běh na 1. stupni
Soutěž ROBOEXPO
Školní výlet prvňáčků
Výstava prací žáků - ČSZ Lysice
Atletický blok s trenéry Žijeme hrou
Výlet ST1
Hrátky s češtinou
Pohár krále Jiřího Kunštát
Čokoládová tretra
Zlatá tretra Ostrava 2024
Exkurze do Vídně
Okresní kolo Mladého zahrádkáře
Květinové misky
Zahradnický kroužek
1.A v obecní knihovně
Pč 6.A a 6.C - zámecká zahrada a skleníky
Pracovní činnosti 6.C - floristika
Den hokeje
Štafetový pohár - okresní kolo
Mc Donald´s cup - starší
Mc Donald´s cup - mladší
Volejbalový turnaj
3.A v mraveništi
Týden duševního zdraví
Dům přírody Blansko - 3. ročník
Zahradnický kroužek - zámecké skleníky
Exkurze – Kutná Hora
Dobývání Marsu
Poznáváme Boskovice
Jak si děti hrály
Planetárium - 3. ročník
Čápi v 1.C
Jarní tvoření ve školní družině
Technické muzeum Brno
O půdě a podzemí
Lysická a Kunštátská laťka
Školní florbalový turnaj
O lysické sluníčko
Jarně rozkvetlé Lysice
Recitační soutěž 2. stupně
Tělocvik prvňáčků s deváťáky
Lesnická soutěž YPEF
Beseda se spisovatelem
Gymnastika s trenéry ŽH
Recitační soutěž 1. stupně
Masopust
Hrátky s češtinou
HOT WHEELS SCHOOLMANIE
Hravá archeologie
Zkoumáme a bádáme ve 3.B
Turnaj ve vybíjené
Lyžařský kurz 2024
Výstavka měřidel
Návštěva prvňáčků v MŠ Lysice
Úspěch v soutěži Postav most
Dílna psaní se spisovatelkou
Projektové dny v 1.A
Bruslím, bruslíš, bruslíme..
Háčkování ve školní družině
Školní družina - zima
Školní družina
Vánoce Matky Přírody
Výtvarná soutěž „Out of reality“
Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách
Návštěva 1.A v 9.A
Vánoční turnaj
Vánoční programy na 1. stupni
Předvánoční návštěva zámku
Přátelské utkání s Černou Horou
Vánoční tvoření ve 3.B
Předvánoční setkání s rodiči - 5.B
Čekání na zlaté prasátko
Čtvrťáci v divadle
Olympiáda v anglickém jazyce
Vánoční dobrý skutek
Muzeum Boskovice - 5.A,B
3.A na návštěvě zámku
Fotbalový turnaj - 1.stupeň
Anthropos - ST1
Pracovní činnosti - 6.A,C
Kroužek vaření
Zahradnický kroužek - Advent
Adventní tvoření
Zeměpis jinak
Exkurze - 6. ročník
DEN GLOBE - James Bond 007
Bobřík informatiky
Den bez batohů!
Podzimní výstava
Podzimní zvyky a tradice - 4.B
ČEPS CUP pro 1. stupeň ZŠ
Lipka - 1. ročník a ST1
Exkurze Terezín-Lidice-Praha
Halloween
Divadlo Radost - 9. ročník
Týden knihoven
Divadlo Radost - 3. ročník
Stolní tenis
Zahradnický kroužek
Podzimní maraton
Exkurze Brno - 4. ročník
Beseda se spisovatelkou
Kroužek vaření
Suit-up day
Podzimní vycházka
Zájezd do Anglie
Plody podzimu
Seznámení s Ferdou
Hrajeme si v přírodě
Adapťák 6.C
Adapťák 6.B
Adapťák 6.A
Mikulčice
Dopravní hřiště - 4. ročník
Návštěva kostela
Skřítci ve ŠD
Prázdninová družina