Při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce se žáci třídy 5.A pokoušeli zjistit co nejvíc informací o Lysicích kolem roku 1989 a srovnat tehdejší běžný život s tím dnešním.

Napadlo nás, že bychom zajímavé informace mohli získat v Kronice Lysic, a tak jsme se 21. listopadu 2019 vydali na Radnici, kde na nás čekala paní matrikářka.

Nejprve nám paní Hošková pověděla proč a odkdy se kroniky v obcích vedou, co se do nich zapisuje, jaká je forma zápisu informací. Chvilku jsme si společně z kroniky předčítali a potom nastala naše badatelská práce! Každý si už ve škole připravil otázku, na kterou bude hledat v kronice odpověď. Některé informace jsme zjistili snadněji, s vyhledáním jiných nám pomohla paní učitelka nebo paní matrikářka, a tak se nám všem podařilo úkol splnit.

Zjistili jsme například, že prvním kronikářem Lysic byl ředitel školy, pan Adolf Škorpil, který vedl kroniku od roku 1922, v té době byl starostou Lysic pan Rudolf Kučera. Z novodobější historie Lysic jsme se pak dozvěděli, že se od roku 1990 do současnosti v Lysicích vystřídalo pět starostů, že se v tomto období v Lysicích zvýšil počet obyvatel z 1789 asi o sto lidí a konalo se zde 1428 svateb. Taky že se za toto období narodilo v Lysicích nejvíc dětí v roce 1993 (28) a nejmíň v roce 2003 (11). Velice zajímavé (a ve srovnání s dnešní dobou pro nás místy nepochopitelné) zjištění bylo, že v roce 1991 bylo v Lysicích 514 domů, z nich obydlených 455 a v domácnostech bylo celkem 287 automatických praček, 128 telefonů, lysičtí občané měli dohromady 282 aut.. Úplně neuvěřitelné se nám zdálo, že v tomto roce byly ve škole jen 2 (dva!) počítače a na obecním úřadě jeden.. Taky jsme vyhledali například, kdy byla v Lysicích otevřena nová budova pošty, nákupní středisko, ve kterých letech byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota a další. To Vám už ale prozrazovat nebudeme. Zkuste kronikou zalistovat sami a uvidíte, jak zajímavé a chvílemi i napínavé čtení to je.

Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 5.A

Fotky z akce