Již tradičně je listopadový celodenní projekt na prvním stupni věnován zhotovování výrobků na jarmark 1. stupně.  Tentokrát proběhl ve středu 26. listopadu 2019.

Školní den začal písničkami – všichni žáci z prvního stupně se sešli na chodbě na sezpívaní písní, kterými páteční jarmark společně zahájí.  Pak už se rozešli do svých tříd, kde začali vyrábět výrobky.  Rozmanitost výrobků byla velká -  děti  vyráběly pod vedením svých třídních učitelek různé vánoční věnečky, andílky, svícny, vánoční stromečky. V některých třídách se pracovalo s korálky, kreslila se netradiční přáníčka, dokonce se i peklo vánoční cukroví a perníčky.  Ne ve všech třídách byla organizace práce stejná, někde se žáci rozdělili skupin, každá skupina se věnovala výrobě jednoho výrobku, jinde všichni žáci vyráběli najednou stejný výrobek.  Máme radost, že se do projektu zapojuje čím dál více rodičů, kteří doma vyráběli se svými dětmi netradiční výrobky a ty pak věnovali k prodeji.  Hotové výrobky jednotlivých tříd budou do začátku jarmarku vystaveny u vánočního stromu 1. stupně v mezidveřním prostoru ve vchodu do školy.

Za 1. stupeň Mgr. Olga Tejkalová

Fotky z akce